ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์
 
 
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จะแตกต่างจากประเทศอื่นรวมถึงประเทศไทยเล็กน้อย คือ การเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 6 ปีซึ่งเหมือนกับ ประเทศอื่นๆ  แต่ระดับมัธยมศึกษาจะเรียนทั้งหมด 7 ปีการศึกษา นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพประเทศหนึ่งที่เปิดรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ จนกระทั่งการเรียนระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย

 

  โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์มีประมาณ 400 แห่ง ทั้ง  
   โรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาล (โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจาก
   รัฐบาล) และเอกชน   โรงเรียนแต่ละแห่งที่สามารถจัดการ
   เรียนการสอนเองได้แต่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก
   New Zealand Qualification Authority (NZQA) หลักสูตร
   และมาตรฐานการศึกษาจะคล้ายคลึงกันและมีจุดประสงค์  
   เดียวกันคือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อสอบให้ได้
  ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาที่รัฐบาลกำหนด  นักเรียน
  ทุกคนเมื่อจบระดับฟอร์ม 5 (ม. 5)จะต้องสอบไล่ข้อสอบกลาง
  ของประเทศที่เรียกว่า School Certificate และเมื่อจบฟอร์ม 6 
  (ม.6) ต้องสอบข้อสอบที่โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเพื่อรับ Sixth Form Certificate ดังนั้นการเลือกโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะรับนักเรียนนักต่างชาติเข้าเรียนในฟอร์ม 3 (ม. 3 อายุ 13 ปี) บางโรงเรียนรับตั้งแต่ฟอร์ม 1 (ม. 1) นักเรียนระดับฟอร์ม 3-4 ถือเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจะเรียนวิชาบังคับพื้นฐาน อาทิ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ ส่วนวิชาเลือกอาจจะมีคหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ นักเรียนระดับฟอร์ม 5-6 ถือเป็นมัธยมตอนปลาย จะมีทางเลือกตามความถนัดมากขึ้นและวิชาบังคับน้อยลง วิชาบังคับคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เมื่อจบฟอร์ม 5 นักเรียนต้องสอบ School Certificate Examination ซึ่งจัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการและ สอบ Sixth Form Certificate ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเมื่อจบฟอร์ม 6 นักเรียนระดับฟอร์ม 7 เป็นปีสุดท้ายในระดับโรงเรียนมัธยม นักเรียนจะต้องสอบ Bursary and Scholarship Examination เพื่อใช้ผลคะแนนสอบ ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนต่างชาติก็สามารถสอบเข้าได้
นักเรียนในฟอร์ม 5-6-7 ควรเลือกวิชาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ตนสนใจ เช่นถ้าสนใจเรียนปริญญาตรีทางด้านธุรกิจก็ควรเลือกวิชาเลข สถิติ การบัญชี เศรษฐศาสตร์  เป็นต้น ส่วนนักเรียนที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ควรเลือกเรียนวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เป็นต้น
 
 
ภาคเรียนแบ่งออกเป็น 4 เทอม จะปิดให้นักเรียนพัก 2 สัปดาห์ โรงเรียนมัธยมถูกกำหนดให้มีการสอนไม่น้อยกว่า190 วันต่อปี กำหนดวันเปิดและปิดเรียนประจำภาคดังนี้
เทอม 1
กุมภาพันธ์ – เมษายน
เทอม 2
เมษายน  - มิถุนายน
เทอม 3
กรกฎาคม – กันยายน
เทอม 4
ตุลาคม – ธันวาคม
 

สมัครเข้าเรียนจากชั้นสูงสุดที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนจากผลการเรียน อายุ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน
 
ประกาศกรมวิชาการ เรื่องการพิจารณาเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2541

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เทียบความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนิวซีแลนด์ให้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการขอประกาศให้ทราบรายระเอียด ของการเทียบความรู้ ดังนี้

1.
เทียบความรู้วุฒิ Form 6 เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2.
เทียบความรู้วุฒิ Form 6 รวมกับ Unit Standards เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบความรู้ Unit Standards เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.
เทียบความรู้วุฒิ Form 6 รวมกับวุฒิ Form 7 เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเทียบความรู้เป็นรายบุคคลดังนี้
1.
สำเร็จการศึกษา Form 6 และได้รับ Sixth Form Certificate ที่แสดงรายวิชาไม่ต่ำกว่า 5 รายวิชา ซึ่งออกโดย New  Zealand Qualification Authority  NZQA
2.
สำเร็จการศึกษา Form 6 รวมกับ Unit Standards
3.
สำเร็จการศึกษา Unit Standards  ตามระบบใหม่ และได้รับ Record of Learning ซึ่งออกโดย NZQA ที่แสดงจำนวนหน่วยกิต Credits และแสดงจุดประสงค์ Unit Standards โดยเทียบจุดประสงค์ในขอบเขตที่เป็นรายวิชาเดียวกัน ต้องไม้ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต ใน Level 2 เป็นอย่างต่ำ จะเทียบได้เท่ากับ 1 รายวิชา นับรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 5 รายวิชา โดย NZQA เป็นผู้ออกหนังสือรับรองชื่อรายวิชา
4.
สำหรับการศึกษา Form 6 รวมกับ Form 7 และได้รับ Sixth Form Certificate และ High School Certificate ที่ออกโดย NZQA และได้รับหลักฐานแสดงผลการสอบ University Entrance & Bursaries นับรายวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 5 รายวิชา
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541
                                                                                  (นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์) 
                                                                                          
อธิบดีกรมวิชาการ
 
 
 
เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก OEC

Name : :  *
contact : study abord
contact : summer course
contact : training program
contact : visiting school
contact : Etc.
level :  *
country :  *
Address & E-mail :  *
Information :ระบบการเรียนในประเทศต่าง ๆ

รวมข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ
ระบบการศึกษาประเทศแคนาดา
ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ
ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์
แนะนำโรงเรียนทั่วโลกCopyright © 2010 All Rights Reserved.