ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
การศึกษาระดับโรงเรียนในออสเตรเลียมีระยะเวลา 13 ปี เริ่มตั้งแต่การเรียนชั้นเตรียมประมาณ 1 ปี และการเรียนจากชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 12 ปี หรือที่เรียกกันว่าปี 1ถึง ปี 12 เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาในปี 12 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งรับรองคุณวุฒิโดยรัฐบาล คุณวุฒินี้เป็นสิ่งที่แสดงความสามารถของนักเรียนและเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา และฝึกอบรมสายอาชีพในออสเตรเลียทั่วประเทศ และใช้สำหรับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายแห่งทั่วโลก อีกด้วย
ประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนทุกแห่งมีมาตรฐานวิชาการสูงทั่วประเทศ ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินี้ ออสเตรเลียจัดกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในระดับโรงเรียนออกเป็น 8 กลุ่มวิชาโดยรวมดังนี้ คือ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาทางศิลปะ กลุ่มวิชา

ระบบโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย โรงเรียนที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนทั้งสองประภทนี้รับนักเรียนนานาชาติและรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และโรงเรียนส่วนมากจะเป็นโรงเรียนสหศึกษา นอกจากโรงเรียนมัธยมเอกชนบางแห่ง ปกติโรงเรียนมัธยมเอกชนไม่ใช่โรงเรียนสหศึกษา และก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรศาสนา
โรงเรียนทุกแห่งที่รับนักเรียนนานาชาติเข้าเรียนต้องจดทะเบียนกับรัฐบาล และต้องมีคุณสมบัติตรงตามกฎกณฑ์เงื่อนไขบางประการตามกฎหมายของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานการศึกษาสูง สถานศึกษาที่น่าพอใจและให้ความคุ้มครองทางการเงิน เงื่อนไขอีกประการหนึ่งคือ ให้หรือสามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญได้
 
 
ปีการศึกษาระดับโรงเรียนแบ่งออก เป็น 4 ภาคการศึกษา และเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม หรือ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนธันวาคม โดยจะมีช่วงวันหยุดสั้นๆระหว่างช่วงต่อภาคการศึกษาและวันหยุดประจำภาคฤดูร้อนในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม นักเรียนเข้าชั้นเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทั้งนี้เวลาเข้าเรียนของแต่ละโรงเรียนในออสเตรเลียอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เวลาโดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 - 15.30 น
โรงเรียนแต่ละแห่งทั่วประเทศออสเตรเลียอาจกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนแตกต่างกันไป และในการคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอาจมีการพิจารณาผลการเรียนและความสามารถทางวิชาการประกอบด้วย ดังจะเห็นว่า โรงเรียนบางแห่งคัดเลือกนักเรียนที่จะรับเข้าเรียนมากกว่าโรงเรียนอื่นๆ และเน้นเรื่องความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านกีฬาสูงกว่าที่อื่น ดังนั้นจึงทำให้ที่ว่างที่จะรับนักเรียนเข้าเรียนได้จึงมีจำนวนจำกัด เพียงเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นที่นิยมเรียนกันมากเท่านั้น (ไม่ถึงเกณฑ์) หากนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่สูงพอ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆซึ่งเปิดรับตลอดปีที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียได้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียทุกแห่งยังมีศูนย์ภาษาอังกฤษของตนเอง หรือมีการเชื่อมกับวิทยาลัยสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียน ท่านก็สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในประเทศออสเตรเลียได้ และหากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ท่านก็อาจเข้าเรียนในหลักสูตรการเตรียมพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Foundation Studies) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้สามารถเข้าศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย และเป็นการสำรองที่เรียนไว้ให้นักศึกษา ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ในหลักสูตรที่ต้องการจะศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรเชื่อมต่อสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย (Bridging courses) หลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท ( Master Qualifying program) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะยื่นใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เราขอแนะนำให้ท่านสอบถามสถานศึกษานั้นๆว่า ท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียนหรือไม่

Name :  *
contact :
level :  *
Information :  *
E-mail & Tel :  *ทัวร์ในประเทศ

เขื่อนเชี่ยวหลาน-เขาสก-ระนอง-ล่องแพพะโต๊ะ-ชมดอกพลับพลึงธาร
ทะเลตรัง-ทะเลกระบี่-หมู่เกาะพีพี 3 ทะเลสวยที่ต้องไปอีก
ดำน้ำเกาะพยาม สปาธรรมชาติ ณ จ.ระนอง
ทริปพิเศษ! นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี
ทริปพิเศษ! จันทบุรี ตราด เกาะช้าง
น้ำหนาว - ภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - เขาค้อ
แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง-ปาย-นอนบ้านสไตล์ธรรมชาติ
เวลาเดินช้า ณ เชียงคาน - ภูเรือ
ชวนเที่ยวทะเลสุราษฎร์ธานี แถมทะเลชุมพร
เที่ยวภาคใต้ (To the south)
ไหว้พระ 9 วัด เสริมชะตาบารมี โชคลาภพูนทวี
เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคักกับ 48 เส้นทางท่องเที่ยว 48 ปี ททท. article
เที่ยวเจาะลึก ตามรอยอุบัติรักข้ามขอบฟ้า และรักจัง 5 คืน 4 วัน โดยรถปรับอากาศ
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-ห้วยน้ำดัง 4 คืน 3 วัน โดยรถปรับอากาศ
ไฮไลท์เที่ยวทั่วไทยตลอดปี จาก สทน.
บวชต้นไม้ รักษ์ไพร ไหว้พระในบ้าน ถวายในหลวง article
ทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วจ้า...หนึ่งปีเที่ยวได้ครั้งเดียว article
KANCHANABURI 3 DAYS 2 NIGHTS
AYUTTHAYA AND BANG-PA-IN PALACE (FULL DAY)
BANGKOK FULL DAY TOUR
FLOATING MARKET, CROCODILE FARM AND ROSE GARDEN (LUNCH)
รับจัดกิจกรรมค่ายต่างๆสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ และองค์กรต่าง ๆCopyright © 2010 All Rights Reserved.