ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น  สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


Study and Work for Hospitality and Tourism @ UK

 Wattanasatit Study Tours Co., Ltd (WST)  ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ  บริการให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  แคนนาดา  อเมริกา สิงค์โปร์ และจีน  ตั้งแต่ระดับ ประถม  มัธยม  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนกลาง  ภาษาญี่ปุ่น  รวมถึงการจัดการดูแลและดำเนินการทางด้านเอกสารต่าง ๆ ให้ทุกขั้นตอน  การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  การจัดหาที่พักและรถรับส่งสนามบิน  การขอวีซ่านักเรียน  และจัดหาตั๋วเครื่องบิน

 

Study and Work for Hospitality and Tourism   (Paid Program)

 

 

โครงการ Study and Work for Hospitality เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่จบการศึกษา อายุระหว่าง 18 – 30 ปี  ได้ศึกษาหลักสูตร English for Hospitality และได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริงเพื่อหาประสบการณ์หลังจากการเรียน ณ ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ หรือไอร์แลนด์ (United Kingdom)  เป็นระยะเวลา 4 – 31 สัปดาห์ 

            โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าชั้นเรียนกับนักเรียนนานาชาติ  เป็นระยะเวลา 2 – 4 สัปดาห์  หลังจากนั้นเป็นช่วงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติจริงในโรงแรมรีสอร์ท หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้สูงสุดถึง 26 สัปดาห์  และประเมินผลการเรียนอีก 1 สัปดาห์  (ภาคทฤษฎีในชั้นเรียน 2 หรือ 4 สัปดาห์ , ภาคปฏิบัติสูงสุดถึง 26 สัปดาห์ และประเมินผล 1 สัปดาห์)

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นการฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการและการใช้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอังกฤษ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสาะหาแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต

 โครงการ  Study and Work for Hospitality ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอังกฤษและเครือจักรภพ โดยจัดอยู่ในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture Exchange)  ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยวีซ่านักเรียน  (Student Visa) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย   สถานที่เรียนในโครงการได้รับการรับรองจาก British Council

 

การเข้าร่วมโครงการ

            สมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการสมัครร่วมโครงการ

1.       ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.       รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (CV)

3.       รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

4.       สำเนาหนังสือเดินทาง

5.       ค่ามัดจำเป็นจำนวน 400 ปอนด์ (30,000 บาท)  ค่ามัดจำนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการการเรียนและฝึกงาน (ไม่มีการคืนในกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น) หากชำระด้วยการโอนเงิน  กรุณาแฟกซ์ สลิปใบโอนให้กับทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันด้วย

6.       ยื่นเอกสารการสมัครต่าง ๆ และค่ามัดจำก่อนวันเริ่มเรียนและฝึกงานอย่างน้อย 1 เดือน

7.       ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ  จะต้องชำระก่อนออกเอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่า

8.   ค่าสมัครร่วมโครงการ 500 บาท

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. อายุ 18-30 ปี สัญชาติไทย
 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 3. มีความต้องการเพิ่มทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นถึงระดับที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์  ในการทำงานและดำเนินชีวิต
 4. มีความอดทนและกล้าท้าทายสิ่งใหม่ ๆ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อการเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 5. ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง  และต้องการมีทักษะในการแก้ไขเฉพาะหน้าได้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

Course A : Study 4 Weeks  Work 20 Weeks

i      เรียนภาษาอังกฤษ 3 สัปดาห์ (รวมค่าเรียน , ค่าที่พัก )

i      เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติงานจริง 20 สัปดาห์ (ค่าประสานงานกับบริษัทที่เลือกทดลองงาน, ค่าที่พัก)

i      ประเมินผลการเรียน 1 สัปดาห์สุดท้าย (รับประกาศนียบัตร)

 

 

Course B : Study 8 Weeks  Work 16 Weeks

i      เรียนภาษาอังกฤษ 7 สัปดาห์ (รวมค่าเรียน , ค่าที่พัก )

i      เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติงานจริง 16 สัปดาห์ (ค่าประสานงานกับบริษัทที่เลือกทดลองงาน, ค่าที่พัก)

i      ประเมินผลการเรียน 1 สัปดาห์สุดท้าย (รับประกาศนียบัตร)

 

 

อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ

            นักศึกษาฝึกงานจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายแรงงานของประเทศอังกฤษ  กำหนดไว้ดังนี้

i      4.45 ปอนด์ / ชั่วโมง   สำหรับนักศึกษาอายุ  18 – 21 ปี

i      5.35  ปอนด์ / ชั่วโมง   สำหรับนักศึกษาอายุ  22 ปีขึ้นไป

นักศึกษาอาจได้รับอัตราค่าจ้างโดยประมาณ 5 – 7 ปอนด์ / ชั่วโมง  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่ได้รับและความสามารถของ นักศึกษา   นักศึกษาจะได้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ช.ม.    รับรายได้โดยประมาณ 200 ปอนด์ / สัปดาห์ (ประมาณ 14,400 บาท / สัปดาห์)  

 

การชำระเงิน

 1. เงินสด
 2. โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร  :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สุขุมวิท 101/2

ชื่อบัญชี  : นางงามนิตย์   พงศ์กฤษณุรักษ์

เลขบัญชี : 185-1-17017-0

(ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ทางธนาคารเรียกเงิน)

 

 

                                    Download ข้อมูลเพิ่มเติม Study and Work @ UK

  

 

 

 

ติดต่อสอบถาม  สมัครร่วมโครงการ  และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

Wattanasatit Study Tours Co., Ltd (WST) 

65/1 ซ.วชิรธรรมสาธิต 55 สุขุมวิท 101/1 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2396-1224, 0-1804-7483  โทรสาร  0-2746-2452

E-mail: wattanasatit1@hotmail.com

www.wattanasatit.com

 

 


                                                           

                                             

 -บริการด้วยใจ  กำไรไม่สำคัญ-
Work & Study

Work and Study ที่อังกฤษ (Paid Program) เริ่มตุลาคมนี้
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Study & Work in UK
Study & Work @ UK ระยะสั้น สำหรับนิสิต นักศึกษาCopyright © 2010 All Rights Reserved.