ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletHot Promotion 2010
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์โทรดี::โทรดิ
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรฝ่ายงานการศึกษา

ทุนดูงานการศึกษาสำหรับบุคคลากรด้านการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์

OBSERVATION TEACHING METHODS SCHOLARSHIPS IN NEW ZEALAND

ในขณะที่ ประเทศไทยกำลังปฏิรูประบบการศึกษา ประเทศไทยก็ได้รับเอาระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ มากมายเข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของไทย เช่น การนำระบบ Child Centre, whole Language Approach, Scope Approach มาใช้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากก็คือ ครู ซึ่ง Wattanasatit Study Tour Co., Ltd (WST) บริษัทการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา และเป็นผู้ดำเนินค่ายภาษาอังกฤษทั้งใน และต่างประเทศเพือเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เยาวชนไทยและได้รับการสนับสนุนจากหลายๆโรงเรียน เช่น โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย  โรงเรียนปัญจทรัพย์  โรงเรียนหอวังนนทบุรี  โรงเรียนในเครือพระหฤทัย   โรงเรียนเซนต์ดอมินิค โรงเรียนวัฒนานุสาสน์ ฯลฯ ได้ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าว ทางผู้บริหารโครงการเห็นว่าแม้โครงการจะพยายามพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโลกทัศน์ และประสบการณ์เท่าไรก็ยังไม่เพียงพอ จึงจัดให้มีโครงการทุนนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรครู อาจารย์ และผู้บริหารด้านการศึกษาให้มีความเข้าใจในระบบการศึกษาของประเทศที่เจริญแล้ว  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ 

WST ได้จัดสรรทุนบางส่วนสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนให้กับครู อาจารย์และผู้ที่สนใจจะเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์การเรียนการสอนจากประเทศที่ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนได้ระบบ  เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเข้ารับการอบรมแนวการเรียนการสอน ของนิวซีแลนด์ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ วิธีการเรียนการสอน การเตรียมการสอน และบรรยากาศการสอนในวิชาต่างๆ ในโรงเรียน   ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์  พร้อมรับวุฒิบัตร

           นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้วิธีการเรียนการสอนดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตปกติของชาวเมืองท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่าประเทศที่เจริญแล้วมีระบบแตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 2 มื้อ โครงการมุ่งหวังว่า ผู้ผ่านโครงการนี้แล้วจะกล้าไปต่างประเทศด้วยตนเอง กล้าติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ข่าวสารจากต่างประเทศ และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่จะนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ต่อไป

           จากโครงการแต่ละครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ตามความมุ่งหมายเกินคาด แต่โครงการรับได้จำนวนจำกัดจึงมีผู้พลาดการเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และมีการเรียกร้องให้จัดอีกครั้ง จึงเห็นควรที่จะจัดอีกครั้งโดยจะจัดที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยงามมาก

เงื่อนไขการรับทุน เป็นทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ มีสิทธิได้รับทุนเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว

คุณสมบัติ

•  มีความรู้ภาษาอังกฤษผานกลาง ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
•  สามารถขออนุญาตหน่วยงานได้หรือจัดสรรวันหยุดได้เอง
•  สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ ทำกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด
•  มีความตั้งใจที่จะหาประสบการณ์ ใหม่ๆ และสามารถสมทบค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้

กำหนดการเดินทาง โครงการ New Zealand : - - -

*รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น

       WST จัดหาทุนช่วยเหลือให้บางส่วน จากราคาเต็มท่านละ 47,500.- บาท ทางบริษัทฯ ขอเสนอทุนดูงานให้แก่บุคคลากรแต่ละท่านจำนวน 10,000 บาท คงเหลือส่วนที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเพียง คนละ 37,500 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ค่าที่พักในนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 2 มื้อ ค่ารถรับส่งที่พัก – สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าศึกษาดูงาน แต่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวได้แก่ ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ 500 บาท ค่าภาษีสนามบินที่นิวซีแลนด์ 25 NZD (ชำระเองที่นิวซีแลนด์) ค่าประกันภัยทางอากาศจำนวน 1,200 บาท ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ 3,500 บาท ค่าธรรมเนียมน้ำมันประมาณ 2,200 บาท สำหรับเงินติดตัว ( Pocket money ) เตรียมไป ประมาณ 5,000 บาท ก็พอ  ผู้เข้าร่วมโครงการทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศ)

การเข้าร่วมโครงการ

•  สมัครเข้าร่วม โครงการ  โดยมีหลักฐานดังนี้

1.1 รูป 2 นิ้ว 2 รูป
1.2 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว
1.3 หลักฐานการทำงาน

•  ผ่านการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่โครงการ และชำระเงินยืนยันการเข้าร่วมเป็นเงิน 15,000 บาท ( การถอนตัวจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้คืน ) สมัครและการสัมภาษณ์โดยตรงที่สำนักงานโครงการ หรือสมัครทางไปรษณีย์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปโดยเร็ว ( สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย )

•  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีชื่อ “ นางงามนิตย์  พงศ์กฤษณุรักษ์ ”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบางจาก                   

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่      017-1-52584-1  

สถานศึกษาผู้ประสานงานในต่างประเทศ คือ Auckland Institute of Studies At Helens (AIS St. Helens)

หมายเหตุ 

เมื่อชำระเงินสมทบครบถ้วนแล้ว ท่านต้องการถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด แต่จะหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว และคืนส่วนที่เหลือให้เท่านั้น

 
Study Abroad :: แนะนำคอร์สต่าง ๆ

จัดอันดับสถาบันการศึกษาชื่อดังทั่วโลก
รวมเวบพิชิตข้อสอบ TOEFLและ IELTS article
บทสัมภาษณ์ร้อนๆ จากอังกฤษ article
Worldwide School of English :: English plus Flight Attendant article
AIS St. Helens :: มหาวิทยาลัยที่เข้าใจนักศึกษานานาชาติ
Combo Schools :: จ่ายราคาเดียว เรียน และเที่ยวทั่วนิวซีแลนด์ 4 เมืองใหญ่ 4 ไลฟ์สไตล์
สนุกสนานกับชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยเมืองนอก ก่อนเรียนต่อจริงที่นี่เลย
Design and Arts :: สถาบันดีๆ สำหรับคนรักศิลปะ ณ เมือง Christchurch
Dominion English Schools :: สถาบันสอนภาษาที่เปิดคอร์สหลากรูปแบบที่สุดในโลก
Avondale College :: โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ article
Shines Education :: เปิดสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงปริญญาโท ณ สิงคโปร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.