ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) article

นครวัด – นครธม – บันทายศรี – ทะเลสาบ

 

นครวัด หรืออังกอร์วัต หนึ่งในเจ็บสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เสียบเรียบ หรือ เสียบราบ เรามีความยินดีนำท่านเดินทางสู่นครวัด ด้วยความสะดวกสบายด้วยรถปรับอากาศและบริการอาหารที่เลิศรสทั้งอาหารไทยและบุฟเฟต์แบบอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ พักโรงแรม ใหม่ ระดับ 4 ดาว สะอาด มีสระว่านน้ำ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้วยมัคคุเทศก์พูดภาษาไทยที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกัมพูชาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่เสียบเรียบ

วันแรก  กรุงเทพฯ-เสียบเรียบ- Killing Filed

เดินทางจากที่นัดหมายหน้าสภากาชาด ถนนอังรีดูนังค์ กรุงเทพฯสู่ ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ออกเดินทางจากปอยเปต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมือง ศรีโสภณ เดินทางต่อสู่เมืองเสียบเรียบ

นำท่านเดินทางสู่วัดที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกะโหลก ในสมัยเขมรแดง และชมทุ่งสังหาร (Killing Filed) นำท่านสักการะศาลเจ้าเจก – เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียบเรียบ ชมสวนที่สวยงามและช้อปปิ้งที่ตลาดสินค้าที่ระลึก

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารสรีรัตน์ บริการอาหารไทย พักที่โรงแรม KINGDOM ANGKOR โรงแรมใหม่ระดับสี่ดาวที่สวยงาม มีสระว่ายน้ำ

วันที่สอง เสียบเรียบ-ประสาทบันทายศรี –ปราสาทแปรรูป –ปราสาทตาพรหม –นครธม – นครวัด

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี หรือ ยันแต-แสร็ย ให้ท่านได้เยจี่ยมชมปราสาท หินทรายสีชมพูที่สวยงามบันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือที่พักสำหรับสตรี ชมปราสาทแปรรูป

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบายอน 1 หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทตาพรหม นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปะที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม เดินทางสู่ นครธมโดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ นำท่านเข้าชมปราสาทบายนบาปวน ชมปราสาทพระขรรค์, ปราสาทนาคพัน, ลานชมช้าง, พระเจ้าขี้เรื้อน, พิมานอากาศ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาท นครวัด (Angkor Wat) จากนั้น นำท่านขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครบนเขาบาเค็ง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดท้องถิ่น อาทิเช่น เครื่องจักรสาน,หินแกะสลัก,ไม้แกะสลัก,เครื่องเงิน,เครื่องทองเหลือง บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบายน 2 บริการอาหารแบบบุฟเฟต์พร้อมชมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร

วันที่สาม เสียบเรียบ – ทะเลสาบ – ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ

เดินทางสู่โจนเลสาบ หรือ ทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิธีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่ง และชมพระอาทิตย์ขึ้นสูเหนือน้ำ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับระหว่างทางช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก, ไม้แกะสลัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศรีโสภณ

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ ตลาดสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...สวัสดี...

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 9,900.- บาท

เอกสารการทำวีซ่าทุกรายการ (ยกเว้นรายการ)

  • หนังสือเดินทาง อายุเกินกว่า 6 เดือน
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
  • บัตรประชาชนตัวจริง (กรุณานำติดตัวในวันเดินทาง)

หมายเหตุ

  • รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่คงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ผู้เดินทางต้องเป็นคนไทยเท่านั้น
  • ราคาพักเดี่ยวและเด็ก กรุณาสอบถามทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.