ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd  TAT 11/4094
โปรโมชั่นทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ราคาสุดพิเศษ
เอเชีย อินโดไชน่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ
รับจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ  ศึกษาดูงาน  ค่ายบูรณาการทุกวิชา ทัศนศึกษา Walk Rally    

งบประมาณจัดสรรได้ รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วนักเรียน ทุกสายทั่วโลก ฟรี ไม่คิดค่าบริการ

 

            ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน           

                                                  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน  โดยสายการบินแอร์เอเชีย

 

ย่างกุ้ง                            นมัสการเจดีย์ชเวดากองหรือพระเกศาธาตุ  เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติยาวนานกว่า2000กว่าปี  

                                           ศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า กล่าวกันภายในเป็นที่บรรจุพระบริโภคเจดีย์ของอดีดพระพุทธเจ้าดังนี้

 1. พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าสัมนโคดม   2.ไม้เท้า ของพระกกุสันธะ   3. กระบอกกรองน้ำของ พระโกนาคมน์ 4. ผ้าอาบน้ำฝนของ พระกัสสป.นอกจากนั้นทองคำห่อหุ้มพระเจดีย์หนักมากกว่า27ตัน อีกทั้งอัญมณีมากมายประมาณค่ามิได้ที่ชาวพุทธได้มาโดยสุจริตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองศ์

หงสาวดี                      อีกชื่อหนึ่งคือเมืองพะโคเดิมเป็นเมืองมอญเคยรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าราชาธิราชตกเป็นของพม่า      สมัย

                                        พระเจ้าตะเบงชเวตี้ มีพระเจดีย์ชเวมอดอร์ ถือว่าเป็นองศ์เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน :      มหัศจรรย์เหนือคำบรรยาย เปรียบประดุจดังพระอินทร์นำมาแขวนไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา 

กำหนดการเดินทางได้เอง

 

ทริปพิเศษฉลองเปิดเทอม

                   เดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  2 ท่านขึ้นไป 

วันแรก    กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี- พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน

06.00  .      คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D&E   สายการบินแอร์เอเซีย

07.15  .      ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย   เที่ยวบินที่ FD 3770

08.00 .    เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (พม่าช้ากว่าเรา  30 นาที )หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จ                      นำท่านเดินด้วยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี (บะโค) อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงถึงเมืองหงสาวดี ชมโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี คือ พระธาตุมุเตา บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า

13.00 น.     นำท่านเดินทางเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (เตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กขึ้นอินแขวน)  ออกเดินทางสู่ ดินปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งคิมปุนแค้มป์หยุดเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยวใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆเดินทางจนถึงที่พัก โรงแรมไจ้โท   เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด ซึ่งมีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้น มีทัศนียภาพงดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยู่รอบ ๆ และตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้นค่ำ        

รับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรม   หลังรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุฯ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ตลอดคืนถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เพราะที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00  น. เท่านั้น           

วันที่สอง           พระธาตุอินทร์แขวน – วังบุเรงนอง–พระนอนชเวตาเลียว-โบดาทาวน์ -  เจดีย์ชเวดากอง -การเวกโชว์

05.00 น.                เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าว พระพุทธมีชุดจำหน่ายบริเวณวัด ดอกไม้กำละ 500 จ๊าด ข้าวถวายพระพุทธชุดละ 1000 จ๊าด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยม จุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ชมและนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุฯ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ้เที่ยว ก่อนกลับเมืองย่างกุ้ง

06.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม  นำท่าน ชมพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยา ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาเรือนไทย ชื่นชม สถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองหงสาวดี  จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดีบ่าย.              นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองหงสาวดี เดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นำท่านชม  เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่สักสิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ1000นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเอง) นำท่านสักการะรูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที  นำชมเจดีย์ชเวดากอง(SHAWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชม และนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก 

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้าง เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

      พักที่ โรงแรม KANDAWGYI  PALACE  หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม    ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

06.00 .    เดินทางสู่สนามบินเมงกะลาบา ย่างกุ้ง

08.35 .    ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่ FD 3771

10.20   น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ  และประทับใจ 

อัตราค่าบริการ

จำนวนคู่ที่เดินทาง 1 คู่ ท่านละ 2 คู่ ท่านละ 3-4 คู่ ท่านละ 5 คู่ ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆละ 15,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.-
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง 14,900.- 13,900.- 12,900.- 11,900.-
เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง 15,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 3,000 3,000 3,000

อัตรานี้รวม                             

-    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ตลอดการเดินทาง

-          ค่าภาษีสนามบิน ไทย - พม่า

-          ค่า VISA  เข้าประเทศพม่า  20 USD

-          ค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ

-           ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

-          ค่าสัมภาระน้ำหนักต่อ 1 ท่าน ไม่เกิน 15 ก.ก. และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก.

-          มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident)   วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท

-           ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense)      วงเงินท่านละ 500,000 บาท

-           และการประกันความรับผิดชอบส่วนบุคคล(Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม   

 -     ค่าเสลี่ยงท่านละ 17 USDและค่าทิปคนแบก 4 คน ๆละ 3000 จ๊าด ( 90 บาท)

-          ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ

-     ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจากวันทื่ 1 ธ.ค. 2550 (  กรณีราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นราคา )

หมายเหตุ     

-     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง                                     

1.      หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน               

 2 .    รูปถ่าย 2  นิ้ว  3  ใบ( รูปขาว ดำใช้ไม่ได้)                       

การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 อาทิตย์ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ800 บาท
      เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
          ชื่อบัญชี นางามนิตย์  พงศ์กฤษณุรักษ์
          
          ธนาคารศรีอยุธยา จำกัด ออมทรัพย์ สาขา ปิยรมย์ เลขที่  185-1-17017-0
          ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ สาขา บางจาก   เลขที่ 017-1-52584-1
          ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด ออมทรัพย์ สาขาสุขุมวิท 101/1 เลขที่  145-2-04772-7

2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 0-27462452
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนเงินก่อนการเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Promotion ท่องเที่ยวเพิ่มเติม  www.wattanasatit.com

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd (WST)
Tel: 02-7464991, 081-8047483 

Fax: 02-7462452  

MSN: wst_tours@hotmail.com
Hotline:  081-8047483, 089-1112564

Website : www.wattanasatit.com


ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.