ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ

PACKAGE  TOUR  EGYPT

อียิปต์ กรุงไคโร 4 วัน 3 คืน
ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

วันแรก ถึงกรุงไคโร - จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก - อิสระตามอัธยาศํย
 

อาหาร  - / - / -

 

พักที่ไคโร

วันที่สอง   ซิตี้ทัวร์ที่กีซา - มหาพีรามิดที่กีซา - สฟิงซ์ - ชมการทำกระดาษปาปิรุส - ตลาดข่านเอลคาลีลี
 

อาหาร B / - / -

 

พักที่ไคโร

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงไคโร - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - อิสระช่วงบ่าย
 

อาหาร B / - / -

 

พักที่ไคโร

วันที่สี่ อิสระทั้งวัน - ได้เวลานำท่านสู่สนามบินกรุงไคโรเพื่อเดินทางกลับ
  อาหาร B / - / -  

 

 

 

โรงแรม
 

ระดับดาว
 

สิ้นสุด
 
ราคาพักสองท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ทานอาหารค่ำ
เพิ่มท่านละ
Pharaohs 31 ตุลาคม 51 5,100 2,600 700
Santana 31 ตุลาคม 51 5,100 2,600 700
Marwa Palace 31 ตุลาคม 51 5,100 2,600 700
Pyramids 31 ตุลาคม 51 5,100 2,600 700
Oasis 31 ตุลาคม 51 6,500 3,300 1,350
Zoser Partner 31 ตุลาคม 51 6,500 3,300 1,350
Royal Gardens 31 ตุลาคม 51 8,300 5,750 2,100
Movenpick Pyramids 31 ตุลาคม 51 8,300 5,750 2,100
Inter Continental Pyramids Park 31 ตุลาคม 51 8,300 5,750 2,100
Sofitel Le phinx 31 ตุลาคม 51 8,300 5,750 2,100

 

ราคานี้รวม

*   ที่พัก 3 คืนที่ไคโร พร้อมอาหารเช้า
*   ซิตี้ทัวร์กรุงไคโรตามที่ระบุในรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
*   รถรับส่ง ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
     

ราคานี้ไม่รวม

*

  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*   วีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ (ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเองเท่านั้น)
*   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
*   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อท่าน
 

หมายเหตุ

*   แพ็กเกจทัวร์ทุกชนิด ต้องเดินทางโดยลูกค้าจำนวนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*   ริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบกพร่องของสายการบิน อุบัติเหตุ การประท้วงหยุดงาน หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด
 

 อียิปต์ กรุงไคโร อเล็กซานเดรีย 5 วัน 4 คืน
ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

วันแรก ถึงกรุงไคโร - จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก - อิสระตามอัธยาศํย
 

อาหาร  - / - / -

 

พักที่ไคโร

วันที่สอง   ซิตี้ทัวร์ที่กีซา - มหาพีรามิดที่กีซา - สฟิงซ์ - ชมการทำกระดาษปาปิรุส - ตลาดข่านเอลคาลีลี
 

อาหาร B / - / -

 

พักที่ไคโร

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงไคโร - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - อิสระช่วงบ่าย
 

อาหาร B / - / -

 

พักที่ไคโร

วันที่สี่ ทัวร์อเล็กซานเดรียเต็มวัน
  อาหาร B / - / -  

พักที่ไคโร

วันที่ห้า อิสระทั้งวัน - ได้เวลานำท่านสู่สนามบินกรุงไคโรเพื่อเดินทางกลับ
  อาหาร B / - / -  

 

 

 

โรงแรม
 

ระดับดาว
 

สิ้นสุด
 
ราคาพักสองท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ทานอาหารค่ำ
เพิ่มท่านละ
Pharaohs 31 ตุลาคม 51 9,500 3,300 950
Santana 31 ตุลาคม 51 9,500 3,300 950
Marwa Palace 31 ตุลาคม 51 9,500 3,300 950
Pyramids 31 ตุลาคม 51 9,500 3,300 950
Oasis 31 ตุลาคม 51 11,300 4,000 1,800
Zoser Partner 31 ตุลาคม 51 11,300 4,000 1,800
Royal Gardens 31 ตุลาคม 51 13,800 6,800 2,800
Movenpick Pyramids 31 ตุลาคม 51 13,800 6,800 2,800
Inter Continental Pyramids Park 31 ตุลาคม 51 13,800 6,800 2,800
Sofitel Le phinx 31 ตุลาคม 51 13,800 6,800 2,800

 

ราคานี้รวม

*   ที่พัก 4 คืนที่ไคโร พร้อมอาหารเช้า
*   ซิตี้ทัวร์กรุงไคโร และทัวร์อเล็กซานเดรียเต็มวัน ตามที่ระบุในรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
*   รถรับส่ง ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
     

ราคานี้ไม่รวม

*

  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*   วีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ (ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเองเท่านั้น)
*   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
*   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อท่าน
 

หมายเหตุ

*   แพ็กเกจทัวร์ทุกชนิด ต้องเดินทางโดยลูกค้าจำนวนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*   ริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบกพร่องของสายการบิน อุบัติเหตุ การประท้วงหยุดงาน หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด
 

 กรุงไคโร อัสวาน อาบูซิมเบล ลักซอร์ โดยรถไฟ 7 วัน 6 คืน
ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

วันแรก ถึงกรุงไคโร - จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก - อิสระตามอัธยาศํย
 

อาหาร  - / - / -

 

พักที่ไคโร

วันที่สอง   ซิตี้ทัวร์ที่กีซา - มหาพีรามิดที่กีซา - สฟิงซ์ - ชมการทำกระดาษปาปิรุส - ตลาดข่านเอลคาลีลี -
1 ทุ่มขึ้นรถไฟมุ่งสู่เมืองอัสวาน
 

อาหาร B / - / D

 

พักบนรถไฟ

วันที่สาม ถึงอัสวานเวลา 8 โมงเช้า - ชมเขื่อนสูง - เสาโอเบลิสก์ที่สร้างไม่เสร็จ - สวนพฤกษชาติ -
ล่องเรือเฟลุกะ - สุสานอะกาข่าน
 

อาหาร B / - / -

 

พักที่อัสวาน

วันที่สี่ ทัวร์วิหารอาบูซิมเบลทั้งวัน - 5 โมงเย็นขึ้นรถไฟสู่เมืองลักซอร์ - 2 ทุ่มถึงเมืองลักซอร์
  อาหาร B / - / -  

พักที่ลักซอร์

วันที่ห้า วิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - หุบผากษัตริย์ - วิหารราชินี - 2 ทุ่มขึ้นรถไฟสู่กรุงไคโร
  อาหาร B / - / D  

พักบนรถไฟ

วันที่หก พิพิธภัณฑ์กรุงไคโร - ซิตี้ทัวร์ - ช่วงบ่ายอิสระ
  อาหาร B / - / -  

พักที่ไคโร

วันที่เจ็ด อิสระทั้งวัน - ได้เวลานำท่านสู่สนามบินกรุงไคโรเพื่อเดินทางกลับ
  อาหาร B / - / -  

 

 

 

โรงแรม
 

ระดับดาว
 
รือสำราญ สิ้นสุด ราคาพักสองท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ทานอาหารค่ำ
เพิ่มท่านละ
Pharaohs African Queen
Atlas
Rosa Bianca
Rosette
Horus
Neptune
31 ตุลาคม 51 17,500 4,500 950
Santana 31 ตุลาคม 51 17,500 4,500 950
Marwa Palace 31 ตุลาคม 51 17,500 4,500 950
Pyramids 31 ตุลาคม 51 17,500 4,500 950
Oasis 31 ตุลาคม 51 19,900 5,600 1,800
Zoser Partner 31 ตุลาคม 51 19,900 5,600 1,800
Royal Gardens Presidential
Pioneer
Anni
Aton
Nile Delta
31 ตุลาคม 51 21,900 7,800 2,800
Movenpick Pyramids 31 ตุลาคม 51 21,900 7,800 2,800
Inter Continental Pyramids Park 31 ตุลาคม 51 21,900 7,800 2,800
Sofitel Le phinx 31 ตุลาคม 51 21,900 7,800 2,800

 

ราคานี้รวม

*   ที่พัก 2 คืนที่ไคโร พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
*   ที่พัก 1 คืนี่อัสวาน พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ
*   ที่พัก 1 คืนี่ลักซอร์ พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ
*   ที่พัก 2 คืนบนรถไฟตู้นอนชั้น 1 พร้อมอาหารค่ำ 2 มื้อ
*   ทัวร์ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ ที่กรุงไคโร อัสวาน อาบูซิมเบล และลักซอร์ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
*   รถรับส่ง ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
     

ราคานี้ไม่รวม

*

  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*   วีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ (ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเองเท่านั้น)
*   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
*   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อท่าน
 

หมายเหตุ

*   แพ็กเกจทัวร์ทุกชนิด ต้องเดินทางโดยลูกค้าจำนวนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*   ริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบกพร่องของสายการบิน อุบัติเหตุ การประท้วงหยุดงาน หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด
 


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.