ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd  TAT 11/4094
โปรโมชั่นทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ราคาสุดพิเศษ
เอเชีย อินโดไชน่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ
รับจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ
  ศึกษาดูงาน ค่ายบูรณาการทุกวิชา ทัศนศึกษา Walk Rally                

 

เพียง 13,900บาท

ม าเก๊า –เวเนเชี่ยน -แถมฟรี จูไห่ + อาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน

 by แอร์เอเชีย ***พิเศษ  ช่วงธันวาคม พักที่เวเนเชี่ยน 3 ทริปเท่านั้น

วันเดินทาง: โทรสอบถาม

 
 
MA04 : มาเก๊า The Venetian แถม จูไห่
วันแรก           กรุงเทพฯ - มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์ปอล-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม                
                      -เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล                                                                      
08.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
10.05 น.
นำท่าน เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD 3602
มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาทสำหรับซื้อทานบนเครื่องบิน
13.50 น.
 
 
ถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า บนเกาะไทปา ชานเมืองที่ได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยมาเก๊า สนามกีฬามาเก๊า เป็นต้น หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ...
จากนั้นนำท่านชม องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกส เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ลักษณะขององค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปปั้นทองเหลือง ที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายชาวตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรูปปั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมาตลอดจนวัตถุ ประสงค์ และขั้นตอนในการก่อสร้าง รวมทั้งจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ประชาชนเข้ามานั่งสมาธิบริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเก๊านิยมมาพักผ่อนมากที่สุด  จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปี ค.ศ. 1844 นอกจากนี้ท่านยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แห่งความรักแล้วนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล (St. Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไห้มอย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน จัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวง วิลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไห้มครั้งใหญ่
ค่ำ
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าพัก TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง        ม
วันที่สอง        มาเก๊า-จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-สวนสาธารณะฉือจิ่งซาน-    
                     วัดผู่โถ-ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป่ย-เดอะ เวเนเซี่ยน                                       
เช้า
 
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จูไห่นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (Lover's Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร "จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล" อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปจากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่โถ
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รับประทานซีฟู้ด
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก๊กเป่ย 2 ชม. หลังจากนั้นข้ามด่านกลับมาเก๊า เดินทางสัมผัสความอลังการ เดอะเวเนเซี่ยน สัมผัสบรรยากาศเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆก็ได้ตามใจชอบ สัมผัสความอลังการจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้(ล่องเรือ และชมโชว์ต้องเสียค่าใช่จ่ายเองนะคะ)
อิสระทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
เย็น
เข้าพัก TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม        มาเก๊า - อิสระตามอัธยาศัย - กลับกรุงเทพฯ                                        
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย...จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
14.20 น.
เหินฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3603
16.15 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...
 
 

 
ราคาโปรแกรมที่ไม่พักเวเนเชี่ยน

***อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ทิปไกด์ 200 บาท***
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 คน ราคา ราคาท่านละ

13,900 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

11,900 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ราคาท่านละ

  3,000 บาท

 

กรุ๊ปเดินทางเดือน

วันที่เดินทาง

จำนวนที่นั่ง

ราคา
พฤศจิกายน
21-23
ออกแน่นอนคะ
13,900 บาท
พฤศจิกายน
28-30
ออกแน่นอนคะ
13,900 บาท
ธันวาคม
12-14
ออกแน่นอนคะ
13,900 บาท
ธันวาคม
19-21
ออกแน่นอนคะ
13,900 บาท
มกราคม
2-4
ออกแน่นอนคะ
15,500 บาท
มกราคม
9-11
30
13,900 บาท
มกราคม
16-18
30
13,900 บาท
กุมภาพันธ์
6-8
30
13,900 บาท
กุมภาพันธ์
7-9
30
14,900 บาท
กุมภาพันธ์
13-15
30
13,900 บาท
กุมภาพันธ์
20-22
30
13,900 บาท
กุมภาพันธ์
27-1 มี.ค.
30
13,900 บาท
มีนาคม
6-8
30
13,900 บาท
มีนาคม
7-9
30
14,900 บาท
มีนาคม
13-15
30
13,900 บาท
มีนาคม
20-22
30
13,900 บาท
มีนาคม
27-29
30
13,900 บาท
เมษายน
4-6
30
14,900 บาท
เมษายน
13-15
30
17,900 บาท
เมษายน
14-16
30
17,900 บาท
เมษายน
17-19
30
13,900 บาท
เมษายน
24-26
30
13,900 บาท
 
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
 
ราคาโปรแกรมที่พักเวเนเชี่ยน
 
***อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ทิปไกด์ 200 บาท***
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 คน เตียงใหญ่ 1 เตียง ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 คน เตียงเดี่ยว 2 เตียง ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 3 คน เตียงใหญ่ 2 เตียง ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 4 คน เตียงใหญ่ 2 เตียง ราคา
ราคาท่านละ
17,500 บาท
17,900 บาท
16,900 บาท
16,200 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (ไม่มีเตียง)

ราคาท่านละ

13,900 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
ราคาท่านละ

  5,000 บาท

 
 

กรุ๊ปเดินทางเดือน

วันที่เดินทาง

จำนวนที่นั่ง

ธันวาคม
6-8
30
ธันวาคม
13-15
30
ธันวาคม
20-22
30
มกราคม
10-12
30
มกราคม
17-19
30
กุมภาพันธ์
14-16
30
กุมภาพันธ์
21-23
30
กุมภาพันธ์
28-2 มี.ค.
30
 
เงื่อนไขและการจองทัวร์
มัดจำท่านละ 5
,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10
วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ สำหรับการยกเลิกหลังการจ่ายมัดจำ
เริ่มใช้ปี 2551 เป็นต้นไป
 
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
รายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และจะไม่รับผิดชอบในกรณีการไม่ขึ้นเครื่องบินโดยสารของผู้โดยสาร*** 
 

ราคานี้รวม
ราคานี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
ที่พัก ตามรายการ
ค่าทำหนังสือเดินทาง
อาหารทุกมื้อตามรายการ
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
รถโค้ชเดินทางตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
จากประเทศไทย
ค่าทิปไกด์
 200 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ
 Security Tax
 
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000บาท
 
 สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ

 

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd (WST)
Tel: 02-7464991, 081-8047483 

Fax: 02-7462452  

MSN: wst_tours@hotmail.com
Hotline:  081-8047483, 089-1112564

Website : www.wattanasatit.com 
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.