ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน

 

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd  TAT 11/4094
โปรโมชั่นทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ราคาสุดพิเศษ
เอเชีย อินโดไชน่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ รับจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ 

ศึกษาดูงาน ค่ายบูรณาการทุกวิชา ทัศนศึกษา Walk Rally                

 

เพียง 36,550บาท

 Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-คันไซ ตื่นตาตื่นใจกับใบไม้เปลี่ยนสี  เฉพาะเดือนธันวาคม  4 วัน 2 คืน  By JL

4-7  ธ.ค.51 (โปรโมชั่นราคาพิเศษทริปเดียวเท่านั้น)   

 
วันแรก           กรุงเทพฯ -นาโกย่า                                                                       
20.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ...ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ H (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 4)
22.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines
เที่ยวบิน JL 728
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงเวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย2 ชั่วโมง)
วันที่สอง     โอซาก้า-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ปราสาททอง-ศาลเจ้าเฮย์อัน               
07.20 น.
ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น.. ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคย
รุ่งโรจน์มากกว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันบรรยากาศภายในเมืองยังอบอวล
ไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
จากอดีตกาล สมควรแก่เวลา นำท่านชมความงามของ "วัดคิโยมิสึ" วัด
ที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ล่าสุด
เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008...ระหว่างทาง
ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนสบายเป็นช่วงที่อากาศกำลังดี ไม่
ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่งแต้มด้วยความ
งามของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสี ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน้ำตาล สี
เหลืองของใบเม้ปิ้ล ที่คละกันไปตามแต่สายพันธุ์ซึ่งเป็นความสวยงาม
และเป็นสีสันของเมืองที่ดูหลากหลายอารมณ์ ที่หาชมได้ในแถบเอเชีย
และความสวยงามนั้นไม่แพ้ทางยุโรปเลยทีเดียว...อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพไว้หรือทำเป็นโปสการ์ดไว้เป็นที่ระลึก...แล้วนำท่านขึ้นกราบขอพร
พระเพื่อสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ "น้ำ 3 สาย"
ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย, ความมี
ชื่อเสียง และมีสุขภาพดี"...อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
ทิวทัศน์...แล้วเพลิดเพลินต่อที่ "ถนนสายกาน้ำชา" ให้ท่านได้เลือก
"ชมและซื้อ" สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน
เผา,เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา,ชุดกิโมโน,ชุดยูกาตะ,ชุด
จิมเปอิ,พัด,ชา และสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าชม“ปราสาททอง”หรือที่เรียกว่า ปราสาท
คินคาคุจิร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง"เณร 
น้อยเจ้าปัญญา-อิคคิวซัง"...อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของ
ตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความ
สะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงด
งาม นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อันศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบการสถาปนาเมืองเกียวโต1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1895.. นำ
ท่านกราบนมัสการขอพรเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ พร้อมทั้ง
ถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสีแดงขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความ
อลังการตามอัธยาศัย...
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kheihan Universal Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม        โอซาก้า-ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน-หรือเลือกอิสระที่ยูนิเวอร์
                       แซลสตูดิโอ(ไม่รวมค่าเข้าและค่ารถไฟ)                                        
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
อิสระตามแต่ท่านจะเลือก
1.ช้อปปิ้งที่ย่าน ชินไซบาชิ แหล่งรวมสินค้ามากมายไม่แพ้ชินจุคุ
2.สนุกกับแบบเต็มๆวันที่ ยูนิเวอร์เซล
(ค่าเข้า5,800 เยนหรือ 1,800บาท) 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ...อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ...อิสระตามอัธยาศัย
เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า  (ไม่รวมอาหาร)
ที่พัก : Kheihan Universal Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่   โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-วัดสึมิโยชิ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-คันไซ-กรุงเทพ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้นนำท่านสู่ "ปราสาทโอซาก้า" ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง...ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น...นำท่านชม "พิพิธภัณฑ์"ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์การต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ดูแล้วมีมนต์ขลังยิ่งนัก...ณ ที่แห่งนี้ ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสีสันหลากหลายของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสี...อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลา นำท่านกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง "ศาลเจ้าสึมิโยชิ" ซึ่งเป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นมรดกประจำชาติก็ว่าได้ ศาลเจ้านี้เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อคือ "สึมิโยซัน" ซึ่งเดิมทีสร้างในศตวรรษที่ 4...ภายในบริเวณศาลเจ้ามีตัวอาคารทั้งหมด 4 หลังมีความโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารสร้างจากตะกั่วและโลหะสีทอง ทาทับด้วยสีขาวและสีดำอีกที...ชาวบ้านในแถบนี้มีความเชื่อว่าศาลเจ้านี้เป็นที่ประดิษฐานของ "เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางทะเล" โดยสร้างให้หันสู่ทะเล จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงก่อนออกเดินเรือ...พร้อมเลือกซื้อและชม เครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง โอซาก้า เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วยและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย..เชิญท่านสนุกสนานกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งจุใจอย่างอิสระเพื่อให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย
18.50 น.
เดินทางจาก นาริตะ  โดยเที่ยวบิน JL 707
23.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
และ ความประทับใจ
 

***อัตราค่าบริการรวมทุกอย่าง ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม***
ราคานี้ พร้อมบินได้เลย
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 คน
ราคาท่านละ
36,550.- บาท
เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 1 คน
ราคาท่านละ
36,550.- บาท
เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)
ราคาท่านละ
34,550.- บาท
28,550.- บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
ราคาท่านละ
4,000.- บาท

เงื่อนไขและการจองทัวร์ ***JAPAN***
มัดจำท่านละ 10
,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10
วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ สำหรับการยกเลิกหลังการจ่ายมัดจำ

เริ่มใช้ปี 2551 เป็นต้นไป

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
รายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และจะไม่รับผิดชอบในกรณีการไม่ขึ้นเครื่องบินโดยสารของผู้โดยสาร***

ราคานี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ที่พัก ห้องละ2 ท่านตามราย
อาหารทุกมื้อตามรายการ
การ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่
หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
จากประเทศไทย
รถโค้ชเดินทางตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ
Security Tax
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 
 
ราคานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 

 
สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ
 Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd (WST)
Tel: 02-7464991, 081-8047483 

Fax: 02-7462452  

MSN: wst_tours@hotmail.com
Hotline:  081-8047483, 089-1112564

Website : www.wattanasatit.com 

 
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.