ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา

เปิดตำนานไอยคุปต์ลี้ลับ

  

 

เมืองไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย - สุสานฝังศพใต้ดิน-ปอมเปย์พิลลาร์-

ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด ไคโร-เมมฟิส-ซัคคาร่า-มหาปิรามิดกีซ่า-พิพิธภัณฑ์อียิปต์-

สุเหร่าโมฮัมมัดอาลีล่องเรือแม่น้ำไนล์-โชว์ระบำหน้าท้อง-ล่องเรือเฟลุกกะ

 

เดินทางกับสายการบินอียิปต์แอร์

 

เส้นทาง

เดือน

วันที่

ราคา

BKK-CAI-BKK

มกราคม

9 - 14

38,900

BKK-CAI-BKK

มกราคม

16 - 21

38,900

BKK-CAI-BKK

มกราคม

25 - 30

38,900

BKK-CAI-BKK

กุมภาพันธ์

6 - 11

38,900

BKK-CAI-BKK

กุมภาพันธ์

20 - 25

38,900

BKK-CAI-BKK

มีนาคม

13 - 18

38,900

BKK-CAI-BKK

มีนาคม

27/3 - 1/4

38,900

BKK-CAI-BKK

เมษายน

3 - 8

40,900

BKK-CAI-BKK

เมษายน

9 - 14

40,900

BKK-CAI-BKK

เมษายน

10 - 15

43,900

BKK-CAI-BKK

เมษายน

11 - 16

43,900

BKK-CAI-BKK

เมษายน

12 - 17

43,900

BKK-CAI-BKK

พฤษภาคม

7 - 12

38,900

BKK-CAI-BKK

พฤษภาคม

22 - 27

38,900

 

 

กำหนดเดินทาง : (มกราคม – พฤษภาคม 2552)

 

วันแรกของการเดินทาง               สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.            คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8  แถว Q สายการบินอียิปต์แอร์ โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารในการเดินทาง

  

วันที่สองของการเดินทาง  ไคโร–อเล็กซานเดรีย–สุสานฝังศพใต้ดิน–ปอมเปย์พิลาร์-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด

01.10 น.            เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961   

06.15 น.            เดินทางถึง กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ (เวลาของกรุงไคโรช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย 

08.30 น.            ออกเดินทางสู่เมืองตากอากาศอันลือชื่อริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

11.00 น.            นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ปรับปรุงขยายเมืองเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ คือเมืองอเล็กซานเดรีย และเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้นชม เสาปอมเปย์พิลาร์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว 

13.00 น.            บริการอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด ณ ภัตตาคาร Fish Bono

14.00 น.            นำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทำนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Alexandria Library ซึ่งเป็น ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก ปัจจุบันมีหนังสือราว 8 ล้านเล่ม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ โรงแรม Mercure Romance อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน CeCil Restaurant หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

                        อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินชมริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยามค่ำคืนกับคนรู้ใจ

 

วันที่สามของการเดินทาง             อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – มหาปิรามิด

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงไคโร ระหว่างทางท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่อยู่ในความโล่งเตียนของตันไม้มีชาวพื้นเมืองวางแผงขายผลไม้เป็นระยะและบางส่วนก็มีต้นไม้ใหญ่เป็นบางส่วนสลับกันไป  จนถึงตัวเมืองไคโร

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Peace I หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาปีรามิด”  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และใช้แรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่านไปได้ ชมตัว “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ทำหน้าเป็นยามเฝ้าสุสานแห่งฟาโรห์ ซึ่งเชื่อกันว่าหน้าของสฟิงค์ก็คือหน้าของฟาโรห์นั้นเอง ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมโรงงาน  “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา  และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆ หลายยี่ห้อ

18.30 น.            บริการอาหารไทย ณ ห้องอาหารบัวขาว โรงแรม Grand Pyramids  หลังจากนั้นนำท่าน

                        เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Oasis หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตาม

                        อัธยาศัย หรือจะเที่ยวชมกรุงไคโรในยามค่ำคืน

 

วันที่สี่ของการเดินทาง     เมมฟิส–ซัคคาร่า–พิพิธภัณฑ์อียิปต์–ล่องเรือเฟลุกกะ-ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมเป็นทิวแถวตลอดสองข้างทาง  จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันคือเมืองซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันไดสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน Mandarin หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์อันเลื่องชื่อเป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด และชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์  ทั้ง 11 พระองค์ (อัตราค่าเข้าชมห้องมัมมี่ไม่รวมอยู่ในรายการ ท่านใดต้องการเข้าชมกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อซื้อบัตร ราคาท่านละ 20 US$) ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่างๆ รถศึกเก้าอี้บังลังค์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี 

17.30 น.            นำท่านเที่ยวชมความงดงามของแม่น้ำไนล์ โดยการนั่ง เรือใบเสาเดี่ยวแบบสมัยโบราณ ที่ใช้แรงลมในการให้เรือแล่นไปตามสายน้ำ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุกกะ (Felucca)

19.30 น.            บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชมและร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ประกอบดนตรี  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Oasis หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้าของการเดินทาง               สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี–ช๊อปปิ้งตลาดข่านเอลคาริลี่–กรุงเทพฯ

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมกรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 22 ล้านคน ซึ่งถือว่าเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำมุสลิม ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182  เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด จากจุดนี้ท่านสามารถมองวิว หรือถ่ายรูปมุมสูงของกรุงไคโรได้ชัดเจน ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.. 1830 และเสร็จในปี ค.. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส

13.30 น.            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hard Rock Grand Hyatt หลังอาหารอิสระให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอลคาริลลี่ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

18.30.            บริการอาหารไทย ณ ห้องอาหารบัวขาว โรงแรม Nile Hilton หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร

22.40 น.            เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS 960

 

วันที่หกของการเดินทาง              สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

12.00              คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

 

 

อัตราค่าบริการ         

ผู้ใหญ่ท่านละ     38,900  บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม      5,500      บาท

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.            ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์

2.            ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน

3.            ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

4.            ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ ยกเว้น ค่าเข้าชมห้องมัมมี่, ค่าขี่อูฐ เพื่อ

               ถ่ายรูปที่ มหาปิรามิด

5.            ค่าพาหนะท้องถิ่นปรับอากาศ, ค่าเรือเฟลุกกะ นำเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ 

6.            ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง

7.            ค่าวีซ่าแบบ Single Tourist  (Upon on Arrival)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.            ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

2.            ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม พิเศษนอกเหนือรายการ ฯลฯ

3.            ค่าทิปให้กับพนักงานยกกระเป๋า, คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ต้องให้ตามธรรมเนียม

               ของประเทศอียิปต์ประมาณ 25 US$ ต่อท่าน
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.