ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือ MS. CENTURY STAR 5 ดาว โดย FM

เดินทางวันที่ 25-29 มกราคม 2552

วันที่เดินทาง วัน ช่วงเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน โดยรถบัส ราคา(เริ่มต้น) จำนวนที่นั่ง สถานะ
2009-01-25 SUN 5 WST-CKG090125 FM - 33,900 24 ติดต่อเรา
 
   
เรือสำราญ Ms.Century star
 
 
   
ช่องแคบชวีถัง
 
 
   
ช่องแคบซีหลิง
             
 
   
ถ้ำหิมะหยก-เฟิงตู
 
 
   
เขื่อนซันเสียต้าป้า
 
 
   
สุกี้ฉุงชิ่ง
วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ นัดพบ
     เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
วันที่ 2 : สุวรรณภูมิ-ฉุงชิ่ง-ต้าจู๋-ศาลาประชาคม-HELLO MS. CENTURY STAR
01.00 น.      

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ P สายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์

03.30 น. ออกเดินทางไปยังนครฉุงชิ่ง โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ FM 9446
07.00 น. เดินทางถึงนครฉุงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง (ต่อจากปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้) เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการคมนาคมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฉุงชิ่งเคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลางของจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำท่านไปถ่ายรูปกับศาลาประชาคม แล้วเดินทางสู่เมืองต้าจู๋ (2 ชั่วโมง)

11.30 น. ถึงต้าจู๋ รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย ชมต้าจู๋ เมืองที่มีปฏิมากรรมแกะสลักหินผามากกว่า 50,000 ชิ้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ต้าจู๋ มีความสวยงาม และมีชื่อติด 1 ใน 4 ผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงของจีน(ต้าจู๋ หยุนกั่ง หลงเหมินโม้เกา) เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 892-1260) ถือเป็นคลังมหาสมบัติในทางศิลปะ วัฒนธรรม และพุทธศาสนา นำท่านสู่เขาเป๋าติ่งซาน อยู่ห่างจากตัวเมืองต้าจู๋ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 15 กม. นำชมปฏิมากรรมแกะสลักหินผางดงามมีความยาวประมาณ 500 เมตร การแกะสลักหินที่เป๋าติ่งซานมีลักษณะพิเศษ คือ การแกะสลักมีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ส่วนใหญ่จะสะท้อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ หินแกะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ รูปหญิงเลี้ยงไก่ (หยั่งจีหลูว์) สาวน้อยเป่าขลุ่ย (ชุยตี๋หนี่ว์) พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรพันมือ (เชียนโส่วกวนอิน) เป็นต้น แล้วเดินทางกลับฉุงชิ่ง (2 ชั่วโมง)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้ฉุงชิ่งรสเด็ด
แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือ MS. CENTURY STAR เรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว
(พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 1)
วันที่ 3 : ล่องแม่น้ำ-ถ้ำหิมะหยก-งานเลี้ยงต้อนรับของกัปตัน
เช้า
        
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
MS. CENTURY STAR นำท่านล่องไปตามลำน้ำแยงซีเกียง (แม่น้ำฉางเจียง) แยงซีเกียงมีความยาว 6,380 กม. เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศจีนและยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มีต้นกำเนิดจากเขตปกครองตนเองทิเบต ไหลเข้าสู่มณฑลยูนนาน เสฉวน หูเป่ย หูหนาน เจียงซี อานฮุย เจียงซู ผ่านมหานครเซี่ยงไฮ้ แล้วไหลออกทะเลตะวันออก ซานเสีย (3 ช่องแคบบนแม่น้ำแยงซีเกียง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในการชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านน่าแกรงขาม แต่ทัศนีย์ภาพนี้อาจเปลี่ยนไปเมื่อมีการสร้างเขื่อนซานเสียที่เมืองหยี่ชาง มณฑลหูเป่ยสำเร็จ (โครงการจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้ในปี ค.ศ. 2009 ในปี ค.ศ. 2003 มีขั้นตอนการเริ่มปิดเขื่อนกั้นน้ำทำให้น้ำท่วมบริเวณเหนือเขื่อนประมาณ 139 เมตร และเมื่อเขื่อนสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2006 น้ำจะท่วมขึ้นอีกถึงระดับ 175 เมตรแล้วทิวทัศน์ของซานเสียจะเปลี่ยนไป)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารบนเรือ
บ่าย ผ่านเมืองเฟิงตู (เมืองผี) เมืองขนาดกลางตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองยมบาลที่อยู่บนยอดเขา สร้างขึ้นจากอิทธิพลการผสมผสานของลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธตามความเชื่อเรื่องบุญกรรมของคนจีน เมืองเฟิงตูนี้เขตเมืองเก่าได้ถูกน้ำท่วมไปแล้ว ก่อน น้ำท่วม 2-3 ปี รัฐบาลได้ย้ายทั้งเมืองขึ้นไปอยู่บนภูเขาในเขตใหม่ที่พ้นระดับน้ำเมื่อเขื่อนสร้างเสร็จ นำท่านขึ้นบก ชมถ้ำหิมะหยก FENGDU SNOW JADE CAVE ถ้ำใหม่สวยไม่แพ้ถ้ำอื่นในประเทศจีน ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆกัน อาทิ หินรูปกองพลทหารม้าจิ๋นซี หินรูปกลุ่มฝูงนกแพนกวิน หินรูปเจดีย์ เป็นต้น แล้วนำทุกท่านกลับขึ้นเรือ
18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับของกัปตัน และลูกเรือ (ค็อกเทล)1 ชม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารบนเรือ
(พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 2)
วันที่ 4 : ล่องแม่น้ำ-เสินนงซี-ผ่าน 3 ช่องแคบ “ชวีถังเสีย” “อูเสีย” และ ซีหลิงเสีย
เช้า
        
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือจะแล่นเข้าสู่ ช่องแคบชวีถังเสีย (QUTANG GORGE) ซึ่งเป็นช่องแคบแรกที่สั้นที่สุดมีความยาวเพียง 8 กม. จุดที่แคบที่สุดมีความกว้างไม่ถึง 1 กม. สองฝั่งของชวีถังเสียเต็มไปด้วยยอดเขาสูงตระหง่านเสียดฟ้าในระดับความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไปดูเหมือนกำแพงใหญ่ ตามริมผาจะเห็นช่องหินขนาดเท่าตัวคนดูเหมือนเข็มขัดคาดเป็นแนวยาวกล่าวกันว่าที่นี่เป็นเส้นทางเดินทัพในสมัย 3 ก๊ก สายๆเรือจะผ่านเข้าสู่ ช่องแคบอูเสีย WU GORGE ซึ่งมีความยาว 44 กม. เป็นช่องแคบที่สวยที่สุด ทิวเขาสองฝั่งจะสลับซับซ้อน บนยอดเขาจะปกคลุมด้วยหมอกสีขาวสวยจนสุดบรรยาย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารบนเรือ
บ่าย

นำท่านลงเรือเล็กเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของ เสินนงซี ซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำสายเล็กๆมีแก่งมากมาย ปัจจุบันน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นทำให้ช่วงที่แม่น้ำแคบเชี่ยวอยู่ลึกเข้าไปจากปากแม่น้ำถึงประมาณ 20 กม. ผ่านชมการแขวนโลงศพริมหน้าผาซึ่งเป็นพิธีกรรมของชนเผ่าปาที่มีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี ลึกเข้าไปใกล้กับหมู่บ้านของชนชาติส่วนน้อยเผ่าถูเจีย น้ำจะใสไหลเชี่ยวกรากแต่ตื้นไม่ถึงเมตร ท่านจะทึ่งกับภูมิปัญญาของชาวเรือเผ่าถูเจีย ที่ใช้เชือกซึ่งออกแบบพิเศษ ทำการลากเรือทวนน้ำเชี่ยว แล้วกลับขึ้นเรือพักผ่อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารเรือ จัดงานเลี้ยงอำลา โดยกัปตันเรือ
ค่ำๆ เรือจะผ่านเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย XILING GORGE เป็นช่องแคบที่ยาวที่สุดของต้าซานเสีย มีความยาวถึง 76 กม. ปัจจุบันน้ำท่วมสูง จนโตรกผาไม่มีความสูงชันเช่นเดิม แต่เติมบรรยากาศใหม่ๆ เสมือนล่องอยู่กลางทะเลสาบสวยงามกว้างใหญ่ (พักค้างคืนบนเรือ คืนที่ 3)
วันที่ 5 : หยีชาง-เขื่อนต้าป้า-ฉุงชิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
อำลาราชินีแห่งแยงซี MS CENTURY DIAMOND ที่เมืองหยีชาง แล้วนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว เพื่อชมอภิมหาโปรเจค เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซันเสียต้าป้า เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 จะครองตำแหน่งเขื่อน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ส่วนกลางสำหรับระบายน้ำ อีก 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน ช่องหนึ่งสำหรับเรือที่มีระวาง 3,000–10,000 ตัน และอีกส่วนสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงและสามารถเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน
  เดินทางสู่นครฉุงชิ่ง โดยเที่ยวบิน ……….
  ถึงนครฉุงชิ่ง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย กลับถึงฉุงชิ่ง นำท่านไปช้อบปิ้งที่หงหยาต้ง คอมเพล็คขนาดใหญ่ริมผา ประกอบด้วยโรงแรมชั้นนำ ร้านอาหาร ร้านค้า ตัวอาคารตกแต่งแบบโบราณ มีร้านขายของพื้นเมือง ร้านน้ำชาแบบโบราณ ถือเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมพื้นเมืองที่น่าสนใจ
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูสุกี้เห็ด
00.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM 9445
02.30 น. (เช้าวันสุดท้าย) เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

• กรณีเกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่าย
• เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเหมาลำ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก
• เวลาเดินทางไป-กลับ ในรายการโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเหมาลำ กรุงเทพฯ–ฉุงชิ่ง-กรุงเทพฯ สายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่
ค่าภาษีสนามบินไทย, จีน
ค่าวีซ่าประเทศจีน (กรุ๊ป) 800 บาท
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว, ค่าวีซ่าด่วน, ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
สำรองที่นั่ง มัดจำ 10,000 บาท แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3. รูปสี ถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
อัตราค่าวีซ่าด่วน ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,400 บาท / ด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 4.นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน- หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศไม่อาจรับผิดชอบต่อ
• ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
• การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

Group Travel Date & Tour Fee

Package Detail

วันที่เดินทาง วัน ช่วงเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มต้น) จำนวนที่นั่ง สถานะ
2009-01-25 SUN 5 WST-KG090125 FM 33,900 24 ติดต่อเรา

Private Tour fee

Departure Date Adult Single Adult Tripple Child With Bed Child No bed Single Supplement
2009-01-25 33,900 33,900 32,900 31,900 4,000

Flight Information

วันที่เดินทาง ขาออก / ขาเข้า วันที่ เที่ยวบิน จาก ~ ถึง เวลาเดินทางขาออก
วันที่เดินทาง ขาออก 2009-01-25 FM 9446 BKK-CKG 03.30-07.00
ขาเข้า 2009-01-29 FM 9445 CKG-BKK 00.40-02.30ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.