ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article

มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG


โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : (กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
08.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินไทย ประตู เคาน์เตอร์ D (กรุ๊ป)
พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่  TG 974

17.10 น.

ถึงสนามบินโตโมเต็ตโตโว กรุงมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย  
แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

19.55 น.

ออกเดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่....

21.15 น.

ถึงสนามบินนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเช็คสัมภาระ

ค่ำ
อาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PRIBALTIJSKAYA  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : (นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – เรือลาดตระเวน “ออโรร่า” - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - กาลาดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัส)
เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำเที่ยวชมนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์, อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย   ท่าเรือพาณิชย์โบราณ จากนั้นชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ที่ทรงส่งมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่  6  ของประเทศไทย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ  “พระราชวังฤดูหนาว”  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ  มากกว่า 1,050 ห้อง  ณ  สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย  พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วยปัจจุบัน         พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะฯลฯ  อิสระให้ท่านชื่นชมตามอัธยาศัย เที่ยวชมรอบนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรียบประดุจ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

ค่ำ

อาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์ที่พระราชวัง “NIKOLAEVSKY  PALACE” พร้อมชมการแสดง “ศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย” ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ  ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ

วันที่ 3 : (เมืองพุชกิ้น – พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน – เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน - ปีเตอร์ (ปีเตอร์ ดาวาเรส)
เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำเข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน”  ภายในบริเวณพุชกิ้นวิลเลจ ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซียด้วยห้องต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะ ห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมาก ประกอบด้วย อำพัน ทั้งห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนังห้อง รูปภาพ และเครื่องใช้ต่างๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกกองทัพนาซี ขโมยไปหมด เพิ่งบูรณะเสร็จในช่วงปี 2003 (300 ปี นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ ฝรั่งเศส   พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย…

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ ห่างจากนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทางทิศตะวันตก ประมาณ 40 ก.ม. เป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช ติดกับทะเลบอลติก  vจากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ (ปีเตอร์  ดาวาเรส) เป็นพระราชวังที่ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวอิตาเลียน แรนด์สเตรเล่ย์ ลักษณะที่ตั้งของพระราชวังคล้ายกับพระราชวังเชินบรุนน์ ที่ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา รวมทั้งชมสวนตอนบนและสวนตอนล่างที่มีรูปแบบสไตล์ฝรั่งเศส

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน

วันที่ 4 : (มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์สัตว์และแมลงต่างๆ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล)
เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค  ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเป็นวิหารโดมทอง หินแกรนิต น้ำหนักมากกว่า 100 กว่าตัน ที่สวยงามที่สุด  จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินเสริมความรู้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์และแมลงต่างๆ
 
ที่ถูกสต๊าฟไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชมและศึกษารวมทั้ง “ช้างแมมมอธ” ต้นตระกูลของช้างเมื่อ 45,000 ปี ที่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน

วันที่ 5 : (ถนน NEVSKY PROSPECT ตลาดนัด (Flea Market) และ Kuznechny Market – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์)
เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยที่ถนน NEVSKY PROSPECT หรือ ชม ตลาดนัด (Flea Market)  และ Kuznechny Market  มีลักษณะคล้ายตลาดนัด จตุจักรของบ้านเรา  เลือกซื้อสินค้าราคาถูก สามารถต่อรองราคาได้   ของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ผ้าพันคอ หมวก  งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี  ตุ๊กตาแม่ลูกดก (ตุ๊กตามาทรอทสก้า) นาฬิการัสเซีย  กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต  ฯลฯ   ์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  เพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์
หมายเหตุ  เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 15 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนำกระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม  จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)

17.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ...

18.35 น.
ถึงสนามบินกรุงมอสโคว์
ค่ำ
อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COSMOS หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 : พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ชมมหาวิทยาลัยมอสโคว์ - โลโมโนชอฟ)
เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมหมู่มหามณเฑียร, โบสถ์อัสสัมชัญ , หอระฆังพระเจ้าอีวาน, ปืนใหญ่ ระฆังยักษ์ที่ใหญ่ น้ำหนักมากกว่า 200ตัน vจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ที่ภายในเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย เช่น พิพิธภัณฑ์รถม้า, ศาตราวุธ, เครื่องทรงของกษัตริย์, ชุดฉลองพระองค์, อัญมณีที่มีค่า เช่น ไข่มุก มรกต ทับทิม รวมทั้ง ไข่อีสเตอร์ ของ FABERGE ในสมัยราชวงศ์รัสเซีย ที่สะสมมานานตั้งแต่ในปี ค.ศ. 9 ที่หาดูได้ยากยิ่ง ที่สุดในโลก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ริมฝั่ง        แม่น้ำมอสโควา  ฉากสำคัญของการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เดอะเซ็นต์ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง  เป็นที่ตั้งของวิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหด ประกอบด้วยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซึ่งเชื่อม ต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน vจากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์” ชมมหาวิทยาลัยมอสโคว์โลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University) มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  สร้างแบบตึกใหญ่สมัยสตาลิน  ตึกอธิการบดีมีความสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้ 1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่ง

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน

วันที่ 7 : (ตลาดนัด Izmailovo Souvenir Market - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอาราบัท - รัสเซี่ยนเซอร์คัส)
เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ตลาดนัด Izmailovo Souvenir Market เป็นตลาดที่สวยงามมาก มีสินค้าราคาถูกจำหน่ายมากมาย เหมือนตลาดจตุจักรบ้านเรา เป็นตลาดงานศิลปะหัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์อีกแห่งหนึ่ง ที่นี่สามารถซื้อตุ๊กตาแม่ลูกดกที่ถูกที่สุดในมอสโคว์ ี

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่า เป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งvจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบนถนนอาราบัท ซึ่งเป็นถนนคนเดิน (Walking street) ทั้ง 2 ข้างทางของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก
ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน
นำท่านชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” ชมการแสดงของเหล่าสุนัข และหมีแสนรู้ มายากล การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ

วันที่ 8 : (เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ)
เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด  (ซาร์กอส)   ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน นำท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่  บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์  และวิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส  (St. Sergius)

เที่ยง
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านสู่สนามบินนานาชาติโตโมเต็ดโตโว กรุงมอสโคว์

18.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 975        

เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด  (ซาร์กอส)   ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน นำท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่  บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์  และวิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส  (St. Sergius)

เที่ยง
อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านสู่สนามบินนานาชาติโตโมเต็ดโตโว กรุงมอสโคว์

18.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 975        

วันที่ 9 : (กรุงเทพฯ)
06.45 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ…  และความประทับใจมิรู้ลืม


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

อัตรานี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัดของสายการบินไทย และค่าภาษีต่างๆ โดยน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัดของสายการบินภายในประเทศรัสเซีย และค่าภาษีต่างๆ โดยน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัม
- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) และค่าขนกระเป๋าเดินทางที่โรงแรม
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และค่าตั๋วชมรัสเซียนเซอร์คัส
- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ระเบียบการสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง
2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ
จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
*** 2.1 เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
*** 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
*** 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
*** 2.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วัน หรือน้อยกว่า ไม่คืนเงินค่าใดๆ ทั้งสิ้น
3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ 3.3 บัตรเครดิต
4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ
กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการ และช่วงการเดินทางของโปรแกรม : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.