ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


สัมภาษณ์วีซ่า

เตรียมตัวให้ยิ่งกว่าพร้อม ก่อนการสัมภาษณ์

Well prepare before interviewing

ภาพประกอบจาก พาธทูยูเอสเอ

 

Points to remember when applying for visa

จุดสำคัญที่จะต้องจำเมื่อยื่นขอวีซ่า

Ties to home country: ความสัมพันธ์กับบ้านเกิด

Students must be able to show reasons for returning to their home country. "Ties" to their home country include job, financial prospects, investments, etc

นักเรียนต้องสามารถที่จะชี้แจ้งเหตุผลต่างๆ ในการที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดได้ ข้อผูกมัดต่างๆ ต่อบ้านเกิด รวมถึงหน้าที่การงาน, ฐานะทางการเงิน, การลงทุน และอื่นๆ


English: ภาษาอังกฤษ

The interview with a consular officer will most probably be conducted in English, and not in the student's native language. If the student is entering the particular country to study English, he/she should be prepared to explain how English will be useful.

ผู้สัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่กงสุลส่วนใหญ่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และจะไม่สื่อสารด้วยภาษาหลักของนักเรียน ถ้านักเรียนยื่นวีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องเตรียมเหตุผลไปชี้แจงด้วยว่าทำไมภาษาอังกฤษจึงมีประโยชน์

Speak for Yourself: พูดเพื่อ/ด้วยตนเอง

Students should not take family members along to the interview. The consular officer wants to interview only the visa applicant, and a negative impression may be created if the student is not prepared to speak on his/her own behalf.

นักเรียนไม่ควรพาสมาชิกในครอบครัว หรือญาติพี่น้องเข้าไปสัมภาษณ์ด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่กงสุลต้องการที่จะสัมภาษณ์ และฟังคำชี้แจงต่างๆ จากตัวนักเรียนเพียงคนเดียว และมันไม่ค่อยน่าประทับใน ถ้านักเรียนไม่เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมาเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่กงสุล

Know the programme and how it fits into career plans: รู้เกี่ยวกับโปรแกรม และเหมาะสมอย่างไรกับอาชีพ

Students must be able to articulate the reasons for studying a certain programme in the particular country, and the significance to career plans upon returning home.

นักเรียนต้องสามารถที่จะให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโปรแกรมที่นักเรียนจะไปเรียนในประเทศนั้นๆ และวางแผนเกี่ยวหน้าที่การงานในอนาคตของนักเรียนได้เมื่อจบโปรแกรมการเรียน และเดินทางกลับบ้านเกิด

Be concise: กระชับ และรัดกุม

Consular officers are under pressure to conduct a quick and efficient interview. Students should be advised to keep answers short, clear and concise.

เจ้าหน้าที่กงสุลทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่านักเรียนจะรู้สึกกดดันที่จะต้องสื่อสารอย่างฉับไว และให้ข้อมูลทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และถูกต้อง ฉะนั้นนักเรียนตอบให้สั้น, กระชับ, ชัดเจน และตรงกับความเป็นจริง

Supplement documentation: เอกสารเพิ่มเติม

It should be immediately clear to the consular officer what documents are being presented, and what they signify.

เอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เตรียมมาจะต้องชัดเจน และทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลเข้าใจในทันทีว่าเอกสารที่เตรียมมานั้นคืออะไร และมีจุดประสงค์อะไรถึงนำมาแสดง

Not all countries are equal: ทุกประเทศไม่เท่าเทียมกัน

Applicants from countries suffering economic problems or from countries where Students have remained in that particular country as immigrants will have more difficulty obtaining visas.

ผู้สมัครจากประเทศที่มีภาวะทางเศรษฐกิจฝืดเคือง หรือผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเข้าไปพำนักในประเทศนั้นจะมีความยากง่ายในการดำเนินขั้นตอนต่างกันไป

Employment: การจ้างงาน

The main purpose of going into the particular country should be to study. Students must be able to clearly articulate plans to return home after the course has finished.

เหตุผลหลักของการเดินทางไปต่างประเทศนั้นควรจะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับการเรียน นักเรียนจะต้องสามารถที่จะชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตหลังจากกลับมาที่บ้านเกิด เมื่อจบโครงการ

Dependants remaining at home: กรณีที่มีผู้ที่เราให้การอุปถัมภ์อยู่ที่บ้านเกิด

If a student is leaving dependants behind in the country of origin he/she should be able to explain how the family will be supported in the absence of the student.

ในกรณีที่นักเรียนมีผู้ที่นักเรียนให้การอุปถัมภ์อยู่ที่บ้านเกิด นักเรียนจะต้องอธิบาย และชี้แจงว่าผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากนักเรียนจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร เมื่อนักเรียนเดินทางไปต่างประเทศแล้ว

Maintain a positive attitude: รักษาทัศนคติที่ดี

Students should be advised not to engage a consular officer in argument. If a Student visa is denied, the student should request a list of documents that should be presented to overcome the refusal, and also try to get the reason for refusal in writing.

นักเรียนจะต้องไม่ผูกใจเจ็บ แค้นเคือง หรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเจ้าหน้าที่กงสุล ถ้าวีซ่าของนักเรียนถูกปฏิเสธ นักเรียนควรขอรายการเอกสาร หรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธวีซ่าในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบการหาเอกสารเพิ่มเติมในการขอวีซ่าครั้งต่อไป รวมทั้งถามถึงเหตุผลที่นักเรียนถูกปฏิเสธวีซ่าด้วย

Finances: ฐานะทางการเงิน

Students should prepare any important financial documents to show evidence that he/she will be able to finance the studies.

นักเรียนต้องเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของนักเรียน ครอบครัวของงนักเรียน หรือผู้ที่ให้การอุปถัมภ์นักเรียนให้เพียงพอเพื่อนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่กงสุล และชี้แจงว่านักเรียนมีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะเรียนในต่างประเทศ

 

 

Visa InterviewSchengen InfoExam InformationCommon Questions

 

บทความภาษาไทย แปลโดย www.wattanasatit.com

ภาพประกอบภาพที่ 2 จาก ซทัดดี้ ยูเอเอส

บทความ และภาพประกอบล่างสุดจาก ยูเค ซทัดดี้

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.