ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ชวนเที่ยวทะเลสุราษฎร์ธานี แถมทะเลชุมพร

เยือนเมืองในหุบเขา กุ้ยหลินเมืองไทย

Southern Expo 2010

ตามรอยพ่อที่หนองใหญ่ - ล่องแพพะโต๊ะ

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2553   ทริปพิเศษ 3,999.-

 

โปรแกรมการเดินทาง  จ.สุราษฎร์ธานี - จ.ชุมพร

 

วันแรก  :  1  พฤษภาคม  2553  พระธาตุไชยา – Southern  Expo 2010 – ล่องเรือชมหิ่งห้อย จ.สุราษฎร์ฯ

05.30 น.     พร้อมกันที่  สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

                 บันทึกภาพหมู่คณะ....ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความ

                 สะดวกปลอดภัย บริการอาหารกล่องเช้า (ปิคนิก) (1) และน้ำดื่ม สนุกสนานกับกิจกรรมและสาระความรู้

                 ระหว่างเดินทาง

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)

14.30 น.     สักการะพระบรมธาตุไชยา องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน

                 ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษ

                 พระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน

16.00 น.     ถึงสหกรณ์ (co-op) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน“Southern Expo 2010” สุดยอดมหกรรมแสดงสินค้า

ใหญที่สุดในภาคใต้ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,งานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งผู้ผลิตภายในประเทศและ ผู้ผลิต   จากภูมิภาคอาเซียน, การจัดแสดงสินค้าการเกษตร,เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร,งานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ค่ายรถยนต์ชั้นนำ ทั่วโลก,สินค้า และเทคโนโลยีด้านการกีฬา โดยผลิตภัณฑ์กีฬาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ, งานแสดงเทคโนโลยี และซอฟแวร์ระดับประเทศ พร้อมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเทคโนโลยี 3G , เทศกาลอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองต่างๆ ทั้งอาหารสดและอาหารแปรรูปจาก ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง และผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต้ ฯลฯ

                  16.00 – 18.00 น. อิสระกับการเที่ยวชมงานและรับประทานอาหารเย็น

18.00-20.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือปลาวาฬ  ล่องเรือ ชมหิ่งห้อย บรรยากาศสองฝั่งคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี อุดม

                 สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิต ป่าชายเลน ผ่านชมเกาะลำพู บ้านโบราณ 100 ปี  ได้เวลาพบค่ำชมแสง

                   ระยิบระยับ ของหิงห้อยนับร้อย...พัน...หมื่น....แสน...ล้านตัว มหัศจรรย์เกินคำบรรยาย...เก็บภาพสวยงาม

                 ราวกับเข้าไปในดินแดนแห่งเทพนิยายไว้ในความทรงจำ

20.30 น.     เข้าที่พัก โรงแรม The One Surat หรือเทียบเท่า พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์  ZZzzzzzz   THE ONE SURATTHE

 

วันที่สอง :  2 พฤษภาคม  2553  เขื่อนรัชชประภา – สวนโมกขพลาราม – กรมหลวงชุมพร – จ.ชุมพร

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (3) ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.    ออกเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา

 

09.30 น.      ถึงเขื่อนรัชชประภา  ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันเขื่อน และล่องเรือเที่ยวชมความสวยงามของ

                 ขุนเขากลางน้ำที่ตั้งสูงตระหง่านสลับซับซ้อนกันไปมา เป็นภูเขาหินปูนที่สูงชันล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำที่กว้าง 

                 ใหญ่  ด้วยความลึกของระดับน้ำกับสีของตะไคร้น้ำที่อยู่เบื้องล่างทำให้น้ำในเขื่อนมีสีเข้มเหมือนสีมรกต คล้าย    

                 กับน้ำทะเล  ลักษณะภูมิประเทศ ไปคล้ายกับภูมิประเทศที่เมืองกุ้ยหลินประเทศจีน  จึงได้ฉายาว่า

                  “กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย”               

11.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

14.30 น.      ถึง สวนโมกขพลารา เดิมชื่อ วัดธารน้ำไหล ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่                              

                  แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรม

                  คำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย

                  รอบบริเวณร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา

 15.30 น.        ออกเดินทางสู่หาดทรายรี จ.ชุมพร สักการะเสด็จในกรมหลวงชุมพร  ขมทัศนียภาพทะเลขุมพร

 18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5) บรรยากาศริมชายหาด  อาหารทะเลสดๆ สัมผัสได้ถึงความอร่อย สด

                  ของอาหารทะเลชุมพร

 19.30 น.     เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมพนธารา หรือเทียบเท่า  พักผ่อน  ราตรีสวัสดิ์ ZZzzzz

                  เลือกกิจกรรมตกหมึก  20.00-22.30 น. สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงกับกิจกรรมตกหมึก     

                      

วันที่สาม :   3 พฤษภาคม  2553 โครงการ ฯ หนองใหญ่ – ล่องแพพะโต๊ะ – สวนนายดำ - กรุงเทพ ฯ

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า (6) ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.      เที่ยวขมโครงการตามแนวพระราชดำริหนองใหญ่  การรวบรวมโครงการต่างๆ ที่เป็นที่สุดของชุมพร ซึ่งบางอย่างเป็นที่สุดของประเทศ มาไว้ในที่แห่งเดียวกัน อาทิ โครงการธนาคารต้นไม้  เกษตรคอนโด 9ชั้น

(ลุงนิล)  เกษตรพอเพียงพึ่งพาธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ (กำนันเควดโมเดล) เลือกซื้อผัก ผลไม้ ปลอดสาร

 

10.00 น. เดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ รับประทานอาหารกลางวันที่สวนมาลิน (7)รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ น้ำพริกปักษ์ใต้ใบเหลียงผัดไข่ และข้าวที่หุง

ในกระบอกไม้ไผ่ที่ห่อด้วยใบไม้หอมขุยไผ่อันโอชะ  จากนั้นสนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพพะโต๊ะสัมผัสกับธรรมชาติ สายน้ำแห่งแม่น้ำหลังสวนที่ไม่เคยเหือดแห้งตลอดปี เล่นน้ำธรรมชาติสองข้างทางที่เป็นป่าธรรมชาติสลับกับสวนผลไม้นานาชนิด ระหว่างเดินทางกลับชม สวนนายดำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้ธรรมชาติป่าและพรรณไม้นานาชนิด และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “ส้วมโลก” ภายใน

บริเวณสวน ปลูกส้มโชกุน มะละกอ แก้วมังกร และเลือกซื้อผัก ผลไม้สด ๆ ตาม         

ฤดูกาล ผลไม้แปรรูป และสินค้าโอ-ท๊อป                                            

16.30 น.    เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ ด้วยความสุขและความประทับใจ

19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8)

23.00 น.    ถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     ผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ  3,999 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม  800 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม                                                                   

Ø  ค่ารถปรับอากาศ ,ค่าอาหาร 8 มื้อ             

Ø  ค่าสถานที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 คน)

Ø  ค่าล่องแพ และเรือท่องเที่ยวตามโปรแกรม

Ø      ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

Ø      ค่าประกันการเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

Ø  หากสนใจร่วมกิจกรรมตกหมึก  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 350 บาท    

Ø  ค่าตอบแทนการบริการ, ค่าอาหารนอกเหนือรายการ

Ø  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
ทัวร์ในประเทศ

เขื่อนเชี่ยวหลาน-เขาสก-ระนอง-ล่องแพพะโต๊ะ-ชมดอกพลับพลึงธาร
ทะเลตรัง-ทะเลกระบี่-หมู่เกาะพีพี 3 ทะเลสวยที่ต้องไปอีก
ดำน้ำเกาะพยาม สปาธรรมชาติ ณ จ.ระนอง
ทริปพิเศษ! นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี
ทริปพิเศษ! จันทบุรี ตราด เกาะช้าง
น้ำหนาว - ภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - เขาค้อ
แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง-ปาย-นอนบ้านสไตล์ธรรมชาติ
เวลาเดินช้า ณ เชียงคาน - ภูเรือ
เที่ยวภาคใต้ (To the south)
ไหว้พระ 9 วัด เสริมชะตาบารมี โชคลาภพูนทวี
เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคักกับ 48 เส้นทางท่องเที่ยว 48 ปี ททท. article
เที่ยวเจาะลึก ตามรอยอุบัติรักข้ามขอบฟ้า และรักจัง 5 คืน 4 วัน โดยรถปรับอากาศ
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-ห้วยน้ำดัง 4 คืน 3 วัน โดยรถปรับอากาศ
ไฮไลท์เที่ยวทั่วไทยตลอดปี จาก สทน.
บวชต้นไม้ รักษ์ไพร ไหว้พระในบ้าน ถวายในหลวง article
ทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วจ้า...หนึ่งปีเที่ยวได้ครั้งเดียว article
KANCHANABURI 3 DAYS 2 NIGHTS
AYUTTHAYA AND BANG-PA-IN PALACE (FULL DAY)
BANGKOK FULL DAY TOUR
FLOATING MARKET, CROCODILE FARM AND ROSE GARDEN (LUNCH)
รับจัดกิจกรรมค่ายต่างๆสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ และองค์กรต่าง ๆCopyright © 2010 All Rights Reserved.