ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน

ยินดีให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจใช้บริการ จัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา

Website : www.wattanasatit.com

  • บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ
  • หน่วยงานภาครัฐ ราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย
  • บริษัททัวร์ บริษัทท่องเที่ยว ที่พร้อมให้เราดูแลลูกค้าของท่าน
  • กลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มกิจกรรม ต่าง ๆ
  • ท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว (Private Group) ให้บริการได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • ท่านที่รักการเที่ยวแบบลุย (Backpacker) ตะลุยทุกที่ ทุกสไตล์ ให้บริการได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 Trendy Europe


เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
    นำท่านลัดฟ้าสู่ เมืองมิวนิค เมืองแห่งโลกธุรกิจ ประเทศเยอรมัน   ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทในเทพนิยาย ให้ท่านได้สัมผัสหิมะบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ยอดเขาเขาซุกสปิตเซ่   ข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย ชมโบสถ์หลังคาทองคำ เมืองอินสบรูกก์ คริสตัล ของสวารอฟกี้ ชมสวนมิราเบล เมืองซาลส์เบิร์ก ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ณ กรุงเวียนา ชมเมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นสถานที่ สำคัญ ณ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ชมกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ชมปราสาทปราก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำท่านเยือนเมืองแห่งสปา ณ คาร์โลวี่ วารี่ พร้อมชมย่านโรเมอร์ และวิหารประจำเมืองแฟรงค์เฟิร์ท

กำหนดการเดินทาง

 14-20 ก.ย. 53  /  5-11 ต.ค. 53  /  19-25 ต.ค. 53  /  16-22 พ.ย. 53  /  30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 53

 

 วันแรกของการเดินทาง (กรุงเทพฯ - มิวนิค)

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ T
หมายเลข 1-5 สายการบิน Oman Air (WY) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวก

06.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ WY-812
(อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

10.25 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองมาสกัต ประเทศโอมาน

12.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบิน WY-121

17.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองมิวนิค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
พร้อม รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่าน ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ และธุรกิจของนครมิวนิค ชื่อของจัตุรัสได้มาจากชื่อของเสาพระแม่มารี (Mary’s Column) หรือ (MARIENSAULE) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 1 ในปี ค.ศ.1638 เพื่ออุทิศให้กับนักบุญผู้อุปถัมภ์แคว้นบาวาเรีย บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ งดงาม ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชิมเบียร์ เสิร์ฟพร้อมขาหมูเยอรมัน

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก NH Munich Hotel หรือเทียบเท่า


2) วันที่สองของการเดินทาง มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-การ์มิซท์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-อินส์บรูกก์

เช้า รับประทาน อาหารเช้าที่ห้องอาหารในโรงแรม

นำ ท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา (FUSSEN-HOHENSCHWANGAU) เมืองเล็กน่ารักบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมันนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติคท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทโดยรถมินิบัส ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์จากบริเวณสะพานแมรี่ จากนั้นนำเข้าชมต้นแบบของปราสาท เจ้าหญิงนิทราในดีสนีย์แลนด์ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (Neuschwanstein Castle) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือเจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

นำคณะเดินทางสู่ เมืองการ์มิชท์พาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองท่องเที่ยวสำคัญของแค้วนบาวาเรีย แวะชมโบสถ์ WIESKIRCHE ซึ่งเป็นสุดยอดของงานศิลปะแบบบาวาเรียรอคโคโค เมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเอง นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ในระดับความสูง 2,964 เมตร เหนือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนีย์ภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้มีโอกาสเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลาน ซุกสปิตเซ่ พลาซ ชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลที่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี คือ สกีในฤดูหนาว และเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกล ไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือ แอล์สปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่ งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทาง และนักสกี นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปิตซ์ปลาตธารน้ำแข็งสายเดียวของเยอรมนี ยามหิมะตกหนาระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ ใกล้เคียง

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นบนยอดเขา

จากนั้นข้ามพรมแดนเข้าสู่ เมืองอินส์บรูกก์ (INNSBRUCK) แคว้นทีร็อล (Tirol) ประเทศออสเตรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Grand Europa Hotel Innsbruck หรือเทียบเท่า


03) วันที่สามของการเดินทาง อินส์บรูกก์ - ซาลส์เบิร์ก – เวียนนา

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ที่ห้องอาหารในโรงแรม

นำ ท่านชม เมืองอินส์บรูกก์ เมืองทรงเสน่ห์ในใจกลางของเทือกเขาแอลป์ เมืองที่ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวถึงสองครั้งมีนักท่องเที่ยวมา เยือนเมืองนี้ปีละหลายล้านคน นำชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) อันงามสง่าหน้าจัตุรัสใจกล างเมือง แล้วชมย่านการค้าของอินซบรูกก์ ชมโชว์รูมคริสตัล ของสวารอฟกี้ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เชิญเลือกซื้อสินค้าเครื่องแก้วเจียรนัย เช่น โคมไฟระย้า เครื่องประดับ สินค้าตกแต่งบ้าน ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าสวารอฟกี้ที่มีให้เลือกมากที่สุดในโลก เลือกซื้อสินค้าในบริเวณมาร์เก็ตสแควร์

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์เบิร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่า ศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค (SALZACH) เมืองซาลส์เบิร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ ใช้ภาษาเยอรมัน นำท่านเข้าชมสวนดอกไม้ “มิราเบล” ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (THE SOUND OF MUSIC) ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคเข้าสู่ย่านตัวเมืองเก่าเดินชมความงามของบ้าน เรือนและโบสถ์ต่างๆ ที่สร้างอย่างสุดคลาสสิค ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทที่จัตุรัสโมสาร์ท ซึ่งเป็นคีตกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรีย นำท่านถ่ายรูปชมความงามของจัตุรัสโบสถ์หลวง และจัตุรัสสวยงามต่างๆ ตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นในย่านการค้าถนนเกรไทร์เด้ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะ ตกแต่งด้วยลวดลายเหล็กดัดสวยงามเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ เมืองซาลส์เบิร์ก

16.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย ชมทุ่งเกษตรสองข้างทาง ก่อนเข้าสู่พรมแดนของสองประเทศ ผ่านชมไร่องุ่นสองข้างทาง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมือง

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Kavalier Hotel หรือเทียบเท่า


04) วันที่สี่ของการเดินทาง เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เชสกี้คลุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำ เข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของ ฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านนั่งรถ ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคาร สถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม นำท่านผ่านชมโรงละครโอเปร่า, มหาวิทยาลัยแห่งเวียนนา, ตึกรัฐสภา นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า และเดินเล่นบริเวณหน้าวัง
เบลเวอร์แดร์ จากนั้นนำเดินชมสวนสาธารณะสตัดปาร์ค ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของราชาเพลงวอลท์ซ “โยฮัน สเตร้าท์ จูเนียร์” นำชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา
ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากด้านนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม The Old Inn Hotel หรือเทียบเท่า


05) วันที่ห้าของการเดินทาง เชสกี้คลุมลอฟ - กรุงปราก

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จาก นั้นนำคณะเดินทาง สู่ กรุงปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ค ผ่านเส้นทางที่สวยงามสองข้างทาง ด้วยท้องทุ่งที่เขียวขจีด้วยธัญญพืช นำท่านชมสะพานชาลส์ อันเก่าแก่ มีรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์เป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สะพานเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์ แห่งเนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวา ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ชมย่านเมืองเก่า (Old Town ) ที่คลาสสิคโดยเฉพาะที่อาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก นักท่องเที่ยวจะเฝ้าดูนาฬิกาโบราณ ทุกชั่วโมงจะมีตุ๊กตาออกมาบอกเวลาเป็นนาฬิกาเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำคณะเข้าชมภายในปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ค สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 885 โดยสมัยเจ้าชายบริโวจ (Brivoj) ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี ชมโบสถ์เซนต์ ไวตุส (St. Vitus Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ชมหน้าต่างกระจกสี ที่งดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สองข้างทางที่มีเครื่องแก้วคริสตัลโบฮีเมีย เช่น ยี่ห้อโมเซอร์ อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Duo Hotel หรือเทียบเท่า


06) วันที่หกของการเดินทาง กรุงปราก - คาร์โลวี่ วารี - แฟรงค์เฟิร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำ เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี่ วารี (KARLOVY VARY) ที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็คฯ ว่ากันว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ แห่งนี้ในปี ค.ศ.1358 และเป็นเมืองที่สมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ ถึงกับมีกษัตริย์หลายพระองค์เสด็จเยือน เช่น จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า แห่งออสเตรีย, พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย เป็นต้น ชมเมืองคาร์โลวี วารี ที่งดงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในสมัยโกธิคที่ได้รับการอนุรักษ์ ดูแลอย่างดีแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 500 ปี ปัจจุบันเมืองคาร์โลวี่ วารี เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมา แต่สมัยโบราณ อาทิ การทำกายภาพบำบัด เชิญตามอัธยาศัยสำหรับการเดินเล่น ถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารัก เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ท ศูนย์กลางการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ผ่านชม
ย่านธุรกิจการค้า ตึกสูงระฟ้ามากมายที่ได้ถูกสร้างขึ้นหลังจากโดนทำลายล้างลงโดยระเบิดจากฝ่ายสัมพันพันธมิตรสมัยสงครามโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

19.00 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

22.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY-114 (เปลี่ยนเครื่องมาสกัต)


07) วันที่เจ็ดของการเดินทาง แฟรงค์เฟริท์ - กรุงเทพฯ

08.10 น.. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะรอเปลี่ยนเครื่อง

10.45 น. ออกเดินทางต่อ สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน WY-811

19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.


****************************************


อัตราค่าบริการทัวร์ เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน

อัตราค่าบริการ ตุลาคม - มีนาคม 2510

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 55,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักห้องคู่ กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,500.-

เด็กอายุ 7-11 ปี มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 50,900.-

เด็กอายุ 2-6 ปี ไม่มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 45,900.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500.-


*** หากคณะผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ***

*** โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง ***

เงื่อนไขการจอง วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

- ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ยวันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน

- ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศกลุ่มเชงเกน


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคาหมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ)

- เนื่องจากการยื่นวีซ่า เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษัทฯ กำหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทันทีในกรณีที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ฯ

- หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเอง และทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลที่สถานทูตฯ

- การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ


กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

- แจ้งยกเลิกภายใน 10- 25 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 10 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและ มีผลทำให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและ ผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาทและค่าวีซ่าตามที่สถานทูตในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้)เอกสารประกอบการขอวีซ่า (สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มสีแดงเลือดหมู)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า ทั้งนี้จัดส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการขอวีซ่าจาก สถานทูตฯ ของท่าน

2. รูปถ่ายปัจจุบันสี ขนาด 2 นิ้วเท่านั้น จำนวน 2 ใบ พื้นรูปสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม
(สถานทูตฯไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์ รูปที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

3. หลักฐานส่วนตัว - สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร

4. หลักฐานการทำงาน-หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน), กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

5. หลักฐานการเงิน-เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุด ปัจจุบันก่อนยื่นวีซ่าภายใน 15 วัน, หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) ในกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากแบบประจำ และ สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน

6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่

7. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้
รวมอยู่ในค่าบริการ

 

สอบถามรายละเอียดและจองได้ที่

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd (WST)
Tel: 02-3971172 , 081-8047483 Fax: 02-7462452
 

Hotline:  081-8047483, 089-1112564   

Website : www.wattanasatit.com
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.