ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


น้ำหนาว - ภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - เขาค้อ

 น้ำหนาว - ภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - เขาค้อ  
วันพ่อ 4-6 ธ.ค.53 / วันรัฐธรรมนูญ 10-12 ธ.ค.53 / วันปีใหม่ 31 ธ.ค.53 - 2 ม.ค.54 / 1-3 ม.ค.54
4,500.-
4 วัน 3 คืน

วันแรก
กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – น้ำหนาว
06.00 น.
พร้อมกันที่ปั้ม ป.ต.ท.วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ช พร้อมบริการข้าวกล่องบนรถ (1)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ชิมไก่ย่างรสเด็ด เมนูขึ้นชื่อของ อ.วิเชียรบุรี จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
14.00 น.
เดินทางถึงที่พัก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (พักห้องละ 2 - 4 ท่าน)
15.00 น.
นำท่านเดินสัมผัส เส้นทางธรรมชาติชมป่าสนเมืองหนาว หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ป่าแปก ท่านจะได้ชมไม้สนขึ้นเรียงรายอยู่เป็นระยะๆ และอาจจะได้พบช้างป่า กวางป่า หรือเก้ง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ (3) หลังอาหารร่วมสังสรรค์ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นยะเยือก
วันที่สอง
ภูหินร่องกล้า – ภูทับเบิก
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (4) ที่รีสอร์ท หลังอาหารเดินทางสู่ภูทับเบิก
10.00 น.
ขึ้นรถท้องถิ่นสู่ ภูทับเบิก ยอดเขาสูงสุดของ จ.เพชรบูรณ์ มีความสูงถึง 1,678 เมตร ชมทัศนียภาพงดงาม ยามแสงอาทิตย์ สีทองทาบทาลงบนแปลงกะหล่ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สวยงามยิ่ง
11.00 น.
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ที่ทำการอุทยานฯ จากนั้นชม โรงเรียนการเมืองการทหาร สถานที่ลับเฉพาะที่ฝึกอบรมนักศึกษาและผู้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ 6 ตุลา
14.00 น.
เที่ยวชม สำนักอำนาจรัฐ ลานเอนกประสงค์ ชมทิวทัศน์ ผาชูธง ลานหินปุ่ม สถานที่ ที่ครั้งหนึ่งเป็นฐานที่มั่นของนักสู้ต่างอุดมการณ์ ย้อนภาพชีวิตในอดีต
16.00 น.
ชม ลานหินแตก ลานหินธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้เกิดรอยแยกเป็นร่องลึกทั่วบริเวณ แต่งแต้มด้วยพืชพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่จังหวัดเพชรบูรณ์
19.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโฮมแลนด์ ตัวเมืองเพชรบูรณ์หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม
เขาค้อ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-พระตำหนักเขาค้อ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (7) ที่ รีสอร์ท Check – Out ออกจากที่พัก นำชม ทะเลหมอกบนเขาค้อ
09.00 น.
นำชม พิพิธภัณฑ์สงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ฟังประวัติความเป็นมาเรื่องราวในอดีตและชม พระตำหนักเขาค้อ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8) เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรา
ค่าบริการ
- ราคาปกติผู้ใหญ่ท่านละ 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ราคาท่านละ 3,400 บาท พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ช 2 ชั้น / ค่าตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
- ค่าที่พัก 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

• ค่าภาษี VAT 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
• ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม
 

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 1,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ในนาม
นางงามนิตย์ พงศ์กฤษณุรักษ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 185-1-17017-0 

สาขา  สุขุมวิท 101/1 (ปิยรมย์ พาร์ค)


กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทรที่ติดต่อได้มาที่ 02-7462452


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง

หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว  

WST ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท

หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน

ก่อนวันเดินทาง WST ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว

หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง

WST ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
ทัวร์ในประเทศ

เขื่อนเชี่ยวหลาน-เขาสก-ระนอง-ล่องแพพะโต๊ะ-ชมดอกพลับพลึงธาร
ทะเลตรัง-ทะเลกระบี่-หมู่เกาะพีพี 3 ทะเลสวยที่ต้องไปอีก
ดำน้ำเกาะพยาม สปาธรรมชาติ ณ จ.ระนอง
ทริปพิเศษ! นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี
ทริปพิเศษ! จันทบุรี ตราด เกาะช้าง
แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง-ปาย-นอนบ้านสไตล์ธรรมชาติ
เวลาเดินช้า ณ เชียงคาน - ภูเรือ
ชวนเที่ยวทะเลสุราษฎร์ธานี แถมทะเลชุมพร
เที่ยวภาคใต้ (To the south)
ไหว้พระ 9 วัด เสริมชะตาบารมี โชคลาภพูนทวี
เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคักกับ 48 เส้นทางท่องเที่ยว 48 ปี ททท. article
เที่ยวเจาะลึก ตามรอยอุบัติรักข้ามขอบฟ้า และรักจัง 5 คืน 4 วัน โดยรถปรับอากาศ
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-ห้วยน้ำดัง 4 คืน 3 วัน โดยรถปรับอากาศ
ไฮไลท์เที่ยวทั่วไทยตลอดปี จาก สทน.
บวชต้นไม้ รักษ์ไพร ไหว้พระในบ้าน ถวายในหลวง article
ทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วจ้า...หนึ่งปีเที่ยวได้ครั้งเดียว article
KANCHANABURI 3 DAYS 2 NIGHTS
AYUTTHAYA AND BANG-PA-IN PALACE (FULL DAY)
BANGKOK FULL DAY TOUR
FLOATING MARKET, CROCODILE FARM AND ROSE GARDEN (LUNCH)
รับจัดกิจกรรมค่ายต่างๆสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ และองค์กรต่าง ๆCopyright © 2010 All Rights Reserved.