ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletHot Promotion 2010
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์โทรดี::โทรดิ
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article

เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)

 
   
วัดชินฮันซา
 
 
   
นั่งรถไฟสายโรแมนติค SEA TRAIN
 
   
โซลทาวเวอร์  
 
 
   
พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง จำนวนที่จอง สแตนด์บาย ที่ว่าง สถานะ
*1 *2 *3
2011-04-06 5 วัน G1ICNTG110406 TG 34,900 25 - 27 24 - 1 จองด่วน
2011-04-22 5 วัน G1ICNTG110422 TG 32,900 25 - 25 25 - - สแตนด์บาย
2011-04-30 5 วัน G1ICNTG110430 TG 34,900 25 4 16 20 - 5 จองด่วน
2011-05-01 5 วัน G1ICNTG110501 TG 36,900 25 1 - 1 - 24 จองด่วน
2011-05-02 5 วัน G1ICNTG110502 TG 36,900 25 1 - 1 - 24 จองด่วน
2011-05-04 5 วัน G1ICNTG110504 TG 36,900 25 7 - 7 - 18 จองด่วน
2011-05-13 5 วัน G1ICNTG110513 TG 34,900 25 9 9 18 - 7 จองด่วน
2011-05-18 5 วัน G1ICNTG110518 TG 36,900 25 1 - 1 - 24 จองด่วน
2011-05-27 5 วัน G1ICNTG110527 TG 34,900 25 1 - 1 - 24 จองด่วน
2011-06-24 5 วัน G1ICNTG110624 TG 34,900 25 1 - 1 - 24 จองด่วน
2011-06-29 5 วัน G1ICNTG110629 TG 34,900 25 1 - 1 - 24 จองด่วน
หมายเหตุ : จำนวนที่จอง *1 = รายการจองที่ยังไม่จ่ายเงิน, *2 = รายการจองที่จ่ายเงินแล้ว, *3 = รายการจองทั้งหมด
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) – สาธารณรัฐเกาหลีใต้
23.30 น.

คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท โก ฮอลิเดย์ ทัวร์และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

23.00 น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658
วันที่ 2 : อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา – AQUA WORLD
06.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองชุนชอน“เมืองแห่งทะเลสาบ” มีฐานะเป็นเมืองของ จังหวัดคังวันโด เพื่อนำท่านสู่ เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูทักคาลบี (TAKKALBI) หรือ ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอม และน่ารับประทาน เสริฟพร้อมเครื่องเคียง

บ่าย

นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขาและลำธาร นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า CABLE CAR (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชม ขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยาน) ขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกินที่จะบรรยาย  จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเพื่อเข้าสู่ วัดชินฮันซา ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า นำทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูชาบู ชาบู (SHABU SHABU) อาหารพื้นเมืองตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดูกาล โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วนำอูด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอูด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ
นำท่านสู่ AQUA WORLD สวนน้ำที่ถูกตกแต่งได้สวยงามด้วยต้นไม้น้อยใหญ่  ทำให้การเล่นน้ำเหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ  ทั้งนี้สระน้ำมีบริการทั้งในร่มและกลางแจ้ง ท่านจะได้ผ่อนคลายกับการบริการเพื่อสุขภาพ เช่น AQUA HEALTH POOL ZONE WITH BODY MASSAGE SYSTEMS AND DREAM BATH, SAUNA เป็นต้น พร้อมกับสนุกสนานกับเครื่องเล่นน้ำนานาชนิด เช่น AMUSEMENT ZONE,  WATER SLIDE, COUPLE BATH, WATERFALL เป็นต้น (ราคานี้ไม่รวมค่าบริการสวนน้ำเพื่ออาบน้ำแร่)
ที่พัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : นั่งรถไฟสายโรแมนติค SEA TRAIN จองดองจิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติค SEA TRAIN จองดองจิน (JEONGDONGJIN ROMANTIC TRAIN) เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรมากที่สุด ได้รับการบันทึก