ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletHot Promotion 2010
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์โทรดี::โทรดิ
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


เวลาเดินช้า ณ เชียงคาน - ภูเรือ
 โปรแกรมเที่ยว

 เชียงคาน-ภูเรือ-คุนหมิงเมืองเลย 
พ.ย. 18-21, 25-28 / ธ.ค.53 16-19, 23-26 / ม.ค.54 6-9, 13-16
5,300.-
4 วัน 3 คืน

วันแรก
 
19.00 น.
พร้อมกันที่บริเวณด้านข้าง ลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
เลย – สวนหินผางาม – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ำโขง – เชียงคาน
06.00 น.
เดินทางถึง บ้านผานกเค้า กิ่งอำเภอหนองจิก จังหวัดเลย หลังทำกิจส่วนตัวบริการอาหารเช้า (1)
07.00 น.
นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ สวนหินผางาม หรือ คุณหมิงเมืองเลย ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาเป็นรูปเต่า,รูปนกอินทรีย์,รูปเจดีย์ และรูปอื่นๆตามที่ท่านจะได้จินตนาการ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ ร้านอู่ข้าวอู่น้ำ
13.00 น.
เดินทางสู่ แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน นำชมแก่งหินกลางลำแม่น้ำโขงที่มีสีสันสวยงามแปลกตา จากนั้นท่านลงเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งสองข้างฝั่งไทย-ลาว
16.00 น.
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมลูกไม้ หรือ โรงแรมสุขสมบูรณ์ หรือ เถ้าแก่ลาวเกรสเฮาส์ หรือเทียบเท่า /เดินเล่นสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคาน / หรือหาเช่ารถจักรยานขี่เที่ยวชมวัด และบ้านเรือโบราณริมชายาโขง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่พัก (3)
วันที่สาม
ตักบาตรเช้า – ตลาดเชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – ภูเรือ
06.00 น.
ตื่นแต่เช้าหน่อยร่วมกัน ตักบาทข้าวเหนียว แบบขนบธรรมเนียมดั่งเดิมของชาวเชียงคาน จากนั้นเดินชม ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเชียงคาน
08.00 น.
บริการอาหารเช้าที่พัก (4)
09.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดที่รวบรวมศิลปะล้านนา และล้านช้างซึ่งถ่ายถอดเรื่องของเมืองเชียงคาน และพุทธประวัติได้อย่างครบถ้วน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านภูเรือไก่ย่าง
13.00 น.
เดินทางสู่อำเภอภูเรือ ระหว่างทางแวะ สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ นำชมเพาะปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว
15.00 น.
เดินทางเข้าที่พัก ภูเรือบุษบา รีสอร์ท หรือ ภูเรือชาเล่ย์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่พัก (6)
วันที่สี่
ภูเรือ – ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – กรุงเทพฯ
05.00 น.
นำท่านขึ้นสู่ ยอดภูเรือ ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,365 เมตร สัมผัสกับอากาศหนาวของยอดภูเรือ ชมแม่น้ำเหือง และหมู่บ้านในประเทศลาว สมควรแก่เวลานำท่านลงจากภูเรือ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (7)
09.00 น.
นำท่านชม ไร่องุ่นชาโตเดอเลย ในพื้นกว่า 2,000 ไร่ ปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศหลากหลายชนิด ชมโรงงานผลิตไวน์ ชิมไวน์และผลองุ่นสด ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากไร่ตามอัธยาศัย
10.00 น.
เดินทางสู่ พระธาตุศรีสอง พระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานความเป็นมิตรภาพร่วมกันระหว่างไทย – ลาว เชิญท่านสักการะพระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคล
11.00 น.
นำท่านชม วัดเนรมิตรวิปัสสนา ชมโบสถ์และเจดีย์สร้างขึ้นด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในโบสถ์ขนาดใหญ่ตกแต่งได้อย่างวิจิตรงดงาม มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน สักการะหุ่นขึ้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์สิลวิสุทโธ เพื่อเป็นรัก สิริมงคล ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่อำเภอหล่มเก่า หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
อัตราค่าบริการ/ท่าน
ผู้ใหญ่ท่านละ 5,300 บาท
เด็กอายุ 3 – 10 ปี ท่านละ 4,000 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ , ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 8 มื้อ , ค่ามัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชม , ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษี VAT (กรณีขอบิล) / ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม
 

เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 1,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ในนาม
นางงามนิตย์ พงศ์กฤษณุรักษ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 185-1-17017-0 

สาขา  สุขุมวิท 101/1 (ปิยรมย์ พาร์ค)


กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทรที่ติดต่อได้มาที่ 02-7462452


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง

หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว  

WST ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท

หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน

ก่อนวันเดินทาง WST ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว

หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง

WST ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
ทัวร์ในประเทศ

เขื่อนเชี่ยวหลาน-เขาสก-ระนอง-ล่องแพพะโต๊ะ-ชมดอกพลับพลึงธาร
ทะเลตรัง-ทะเลกระบี่-หมู่เกาะพีพี 3 ทะเลสวยที่ต้องไปอีก
ดำน้ำเกาะพยาม สปาธรรมชาติ ณ จ.ระนอง
ทริปพิเศษ! นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี
ทริปพิเศษ! จันทบุรี ตราด เกาะช้าง
น้ำหนาว - ภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - เขาค้อ
แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง-ปาย-นอนบ้านสไตล์ธรรมชาติ
ชวนเที่ยวทะเลสุราษฎร์ธานี แถมทะเลชุมพร
เที่ยวภาคใต้ (To the south)
ไหว้พระ 9 วัด เสริมชะตาบารมี โชคลาภพูนทวี
เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคักกับ 48 เส้นทางท่องเที่ยว 48 ปี ททท. article
เที่ยวเจาะลึก ตามรอยอุบัติรักข้ามขอบฟ้า และรักจัง 5 คืน 4 วัน โดยรถปรับอากาศ
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-ห้วยน้ำดัง 4 คืน 3 วัน โดยรถปรับอากาศ
ไฮไลท์เที่ยวทั่วไทยตลอดปี จาก สทน.
บวชต้นไม้ รักษ์ไพร ไหว้พระในบ้าน ถวายในหลวง article
ทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วจ้า...หนึ่งปีเที่ยวได้ครั้งเดียว article
KANCHANABURI 3 DAYS 2 NIGHTS
AYUTTHAYA AND BANG-PA-IN PALACE (FULL DAY)
BANGKOK FULL DAY TOUR
FLOATING MARKET, CROCODILE FARM AND ROSE GARDEN (LUNCH)
รับจัดกิจกรรมค่ายต่างๆสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ และองค์กรต่าง ๆCopyright © 2010 All Rights Reserved.